วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

“ตู้ “เติมใจให้กัน แบ่งปันผู้ยากไร้ “

11 พ.ค. 2020
191

ตู้ปันสุข ผุดเป็นดอกเห็ด
หน้าหน่วยทหาร -ย่านชุมชน

ตู้ทหาร เรียกว่า “ตู้ “เติมใจให้กัน แบ่งปันผู้ยากไร้ ”

: กองทัพภาค 3 พิษณุโลก

error: Content is protected !!