วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2565

ทหารเรือ ข้องใจ!!

 

ข่าวออกมา จากกรมป่าไม้
แต่ทำไม? ไม่พูดให้ชัดเจน จนทำให้เข้าใจว่า กองทัพเรือ ขอพื้นที่ป่าไม้ 4,600 ไร่ เพื่อไปสร้างหน่วยใหม่…. ปลุกกระแส ต่อต้าน

ทั้งๆที้ความจริง คือ

1. กองทัพเรือ ตั้งฐานป้องกันภัยทางอากาศ ที่ป่าแห่งนี้ ราว 2 พันกว่าไร่ มา30 ปีแล้ว เริ่มขอใช้พื้นที่ป่าตั้งแต่ 22 ก.ย. 2532 – 21 ก.ย. 2562 เมื่อจะหมดสัญญา จึงทำเอกสารตามระเบียบ เพื่อขอต่ออายุ ในการขออนุญาตใช้พื้นที่ ต่อ

2. ฐานป้องกันภัยทางอากาศ
ของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.)ที่เขาโกรกตะแบก แห่งนี้ มีอยู่แล้ว ทร.ใช้พื้นที่ในการฝึก และ เป็นที่ตั้งของฐานปื่นป้องกัยภัยทางอากาศ ระบบต่อสู้อากาศยาน แต่ใช้พื้นที่ป่า พรางที่ตั้งหน่วย และยุทโธปกรณ์ไว้ เพื่อความปลอดภัย หากถูกโจมตี ทางอากาศ หากเกิด การสู้รบ

3. กองทัพเรือ ดูแลพื้นที่ป่า กว่า2 พันไร่ ตรงนี้ มาตลอด ในการอนุรักษ์ และมีความร่วมมือกับ กรมป่าไม้มาตลอด ไม่ได้มีการทำลายป่า และตรงกันข้าม หากไม่มีทหารเรือ ดูแลพื้นที่ป่า นี้อยู่ ก็อาจถูกบุกรุก เกิดขึ้นไปแล้ว

4. กองทัพเรือ ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่เพิ่มเติม ที่เขาเนินกระปรอก เนื้อที่ 2,600 ไร่ นั้น เพื่อทำพื้นที่”นิรภัยการบิน”ของ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา. ที่มีการสร้าง รันเวย์ที่2 การขยายสนามบิน เพื่อเป็น ปมคมนาคม ในการเดินทาง และการขนส่งสินค้า ในการพัฒนา
พื้นที่ “ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก “(EEC) ของรัฐบาล ที่ตามหลักการจะต้องมีการประกาศพื้นที่นิรภัยการบิน ในพื้นที้ใกล้เคียงสนามบิน เพื่อไว้ดูแลรักษาความปลอดภัย สนามบินอู่ตะเภา และพื้นที่โดยรอบสนามบิน

ซึ่งส่วนนี้ เป็นผลประโยชน์ของประเทศขาติ ไม่ใช่ของกองทัพเรือ แต่ในฐานะ ที่พื้นที่สนามบินอู่ตะเภา เดิม เป็นพื้นที่ของ ทร. จึงต้องดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัย ของสนามบินอู่ตะเภา ด้วย

แต่มีความพยายาม ที่จะทำให้เกิดความเข้าใจผิด ด้วยการนำ เอา เรื่องขออนุญาต ต่ออายุ ใข้พื้นที่เดิม และการขออนุญาต ใช้พื้นที่เพิ่มเติม มาผสมกัน เพื่อให้เข้าใจผิดว่า กองทัพเรือ ขอพื้นที่ป่า 4,600 ไร่ ไปสร้างฐานทหารใหม่ เช่นข่าวที่ออกมา และปลุกกระแสต่อต้าน กองทัพเรือ เพราะเห็นว่า ทหาร มักกลายเป็นจำเลยของสังคม เสมอ และต้องเป็นฝ่ายยินยอม ในทุกเรื่อง

งานนี้ จึงทำให้ พลเรือโท ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ รองเสนาธิการทหารเรือ และโฆษกกองทัพเรือ. ต้องแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริง

พร้อมติติง การนำเอกสาร ฐานที่ตั้งหน่วย ที่ ทร. เสนอประกอบการขออนุญาตไปยังกรมป่าไม้ นั้น มาเปิดเผยผ่านสื่อ ทั้งๆที่เป็นชั้นความลับ ของ.ฐานที่ตั้งทางทหาร ซึ่งเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศของประเทศ ที่หากเกิดวิกฤติ ที่ต้องมีการสู้รบขึ้น ฐานที่ตั้งทางทหาร จะเป็นอันตราย และเป็นเป้าหมาย การถูกยิงทำลายเป็นที่แรก

เพราะความจริงเรื่องนี้ ทหารเรือ กับ กรมป่าไม้ คุยกันเป็นการภายใน. ในฐานะของส่วนราชการ ด้วยกันก็ได้…. แต่การออกข่าว มาในลักษณะนี้ ย่อมทำให้ ทหารเรือ ข้องใจ!

https://www.facebook.com/103075207790788/posts/238096707621970/?d=n

error: Content is protected !!