วันเสาร์, 24 กรกฎาคม 2564

นักรบชุดดำ….ดำนา

10 พ.ค. 2020
193

 

“ทหารพราน42” ช่วยชาวนา ปัตตานี ดำนา แบ่งเบาภาระ ในช่วงCoViD19 ไม่ต้องเสียค่าจ้าง แถม สืบสาน ประเพณี “ลงแขก”

อะไรช่วยได้……ขอให้บอก!!
ทหารพราน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 (ฉก.ทพ.42) ร่วมกับ กลุ่มเยาวชนและ ชาวนา ในโครงการ “ทำนาข้าวเกษตรอินทรีย์” ร่วมกัน ลงแขกปักดำนา ในแปลงนาข้าว พื้นที่แปลงนา บ้านบ่อตุ้มพระหมู่ที่ 6 ตำบลควน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

เพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระ ค่าใช้จ่าย ของชาวนา ในยุค โควิด – 19 แพร่ระบาด และเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ในชุมชนท้องถิ่น

และเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีการลงแขกดำนา พลิกฟื้นวิถีชีวิตขาวนาแบบดั้งเดิม

: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

error: Content is protected !!