วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564

ส่อง ตู้ปันสุข….”เติมใจให้กัน” ของรร.เสนาธิการทหารบก เต็มตู้ ตลอด….. ช่วยกัน เติม เชิญ หยิบ เชิญ เติม

09 พ.ค. 2020
186

 

พลตรี ดิเรก ดีประเสริฐ ผบ.รร. เสนาธิการทหารบก ฝากขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกัน “เติมใจให้กัน” กับคนในสังคมไทยให้เปี่ยมล้นด้วยความรัก ความรู้สึกดีๆ ที่มีให้กันและกัน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ

นอกจาก อยากทำให้สังคมไทย น่าอยู่มากยิ่งๆ ขึ้น

error: Content is protected !!