วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

“แม่ทัพภาค4” เยี่ยมทหารรบพิเศษ สาย ปจว.-งานมวลชน

09 พ.ค. 2020
213

“แม่ทัพภาค4” เยี่ยมทหารรบพิเศษ สาย ปจว.-งานมวลชน เชิงยุทธศาสตร์
“ฉก.อโณทัย-ฉก.สันติสุข”
และกกล.ทหารพราน ชายแดนใต้
ย้ำ ไม่สร้างเงื่อนไข
เป็นตัวอย่างที่ดี
เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค 4/ผอ.รมน.ภาค 4 ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจอโณทัย และหน่วยเฉพาะกิจสันติสุข เพื่อรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน และสถานการณ์ในพื้นที่ พร้อมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานที่สำคัญให้หน่วยนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจต่อไป

ที่ ห้องประชุมหน่วยเฉพาะกิจอโณทัย ค่ายอิงคยุทธบริหาร อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

ก่อนเดินทางไปร่วมประชุมหารือติดตามสถานการณ์ ความคืบหน้าเหตุการณ์สำคัญ ที่ ห้องประชุมพรานไพร กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่ายอิงคยุทธบริหาร อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

แม่ทัพภาค 4 ได้เน้นย้ำให้หน่วยต่าง ๆ ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบาย ให้สอดคล้องและเข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะมาตรการในการ เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้มีต่อเจ้าหน้าที่รัฐ

โดยต้องไม่สร้างเงื่อนไขในการปฏิบัติงาน เป็นตัวอย่างที่ดีและสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ในทุกโอกาส

error: Content is protected !!