วันศุกร์, 6 สิงหาคม 2564

นี่…..คือ “บ้าน”!!

09 พ.ค. 2020
180

บ้านของน้องพลทหาร
บ้านของ “พลทหาร บุญยืน บุญมั่น”
ที่เก่า และโย้เย้
กองทัพ จะสร้างบ้านหลังใหม่ให้
แม่ ตาบอด -ยายป่วยติดเตียง

กองพลทหารราบที้4 จะ สร้างบ้านหลังใหม่ให้ “พลทหาร บุญยืน บุญมั่น” ทหารเกณฑ์ผลัด 1/62 สังกัด ร้อย.บก. ร.4 พัน.1 ที่สมัครใจเป็นพลทหาร ต่ออีก1 ปี

เพราะมีฐานะยากจน มารดาตาบอด คุณยายป่วยติดเตียง เนื่องจากกระดูกเสื่อมมา 9 ปี

จึงสมัครรับราชการต่อ เพื่อนำเงินเดือน เบี้ยเลี้งส่งให้กับครอบครัว ในพื้นที่ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 63 หน่วยร่วมกับ ช.พัน.4 พล.ร.4 จัดกำลังทหาร เข้ารื้อบ้านเก่า แล้ว…. ขณะนี้ อยู่ระหว่างการก่อสร้างบ้านหลังใหม่ โดยใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ตามแบบ

error: Content is protected !!