วันศุกร์, 12 สิงหาคม 2565

ทบ. จัดทัพ ผู้พัน เหนือ จรดใต้

09 พ.ค. 2020
2964

 

ทัพภาค3-ทัพภาค4 ….เปลี่ยนตัว ผู้การทหารพราน -ผู้พัน ชายแดนใต้
“สายลุย” เข้ม !!…”บิ๊กแดง” เซ็นโผ พันเอกพันโท โผผู้พัน 211 นาย เป็นตำแหน่ง ผู้พัน ราวเกือบร้อย กองพัน ยึด หลักเกณฑ์ จากการทดสอบร่างกาย และทดสอบภาษาอังกฤษ และความรู้ทางทหาร ด้วย

พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ลงนามในคำสั่งกองทัพบกที่ 196 / 2563 เรื่องให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 จำนวน 211 นาย

นอกจากมีการโยกย้าย เปลี่ยนตัว ผู้บังคับกองพัน ครั้งใหญ่ มากกกว่า 100 กองพัน จาก 211 พันเอก พันโท ระดับ ผู้พัน และ รองผู้การกรม ทั้ง พล.1 รอ. พล.ร.2 รอ. พล.ร.9 พล.ร.11 พล.ม.2 รอ. กองทัพภาค1 และกองทัพภาค2 แล้ว

ในส่วนทหารเหนือ กองทัพภาค3
แม่ทัพป๋อ พลโทฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาค3 เพิ่อนตท.20 ของ บิ๊กแดง มีการปรับเปลี่ยน หลาย ตำแหน่ง ทั้งทหารราบ ทหารม้า ทหารพราน ทหารสรรพาวุธ กองพันซ่อมบำรุง ซ้อมสร้าง กองพันกระสุน

พันเอกรัตนะ พัฒนโสภณ ผู้การกรมทหารพราน 32เป็น รองผู้อำนวยการกองยุทธการกองทัพภาค3 โดยมี พันโท ชาตินักรบ พรศิริรักษ์ ผบ.ร.4พัน3 มาเป็น ผู้การกรมทหารพราน32 แทน

และมี พันโทจักรพงษ์ เทพพันธุ์ ผบ.ร. 14 พัน 2 เป็นผบ.ร 4พัน 3 พันโท สมภพ ใจบุญ รองเสธ.ร.4 เป็นผบ.ร.14 พัน2

พันเอกเกียรติอุดม นาดี ผบ.ม.พัน12 พล.ม.1 ที่โตมาจาก พลทหาร มาเข้า นักเรียนนายสิบทบ. นายร้อยจปร. ได้ขึ้นเป็นรองเสธ. พล.ม.1

พันโทภูเบศ มาแก้ว ผบ.ม.พัน 28 พล. ม.1 เป็น ผบ.มพัน 12 พล.ม.1 พันโท ธวัฒน์ อินกอง ผู้ช่วยนายทหารฝ่ายส่งกำลังบำรุงกองทัพภาค3 มาเป็น ผบ.ม.พัน28 พล .ม.1

พันโทสามารถ กิตติโสภณวรา ผบ.ร.17 พัน3 เป็นฝ่ายยุทธการกองทัพภาค3 โดยมี พันโท ณัฐพล ณีวัง หัวหน้าฝ่ายยุทธการ พล.ร.7 มาเป็นผบ.ร.17พัน3

พันโทกฤษตินันท์ นิโลบล ผบ.ม.2พัน7 เป็นหัวหน้ากองกิจการพลเรือนมทบ.38 โดยมี พันโทจักรพงษ์ สอดศรี หัวหน้าฝ่ายส่งกำลังบำรุง พล.ม.1 เป็น ผบ.ม.2 พัน7

กองทัพภาค4 …. พลเอกอภิรัชต์ ให้ แม่ทัพเดฟ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค4 เพิ่อน ตท.20 จัดวางมา

พันเอกธานี เกียรติสาร ผบ.ร.25 พัน2 เป็นผู้การทหารพราน44 พันเอกภาคิน เกื้อกูล เสธ.ร. 25 เป็นผบ.พัน 151พัน 2 แทนพันโทสิทธิชัย บำรุงเขต ที่ไปเป็นรองเสธ.ร. 25

พันโท กฤตณ์พัทธ์ กรกัน รองผู้การกรมทหารผ่าน 47 เป็น ผบ.ร.151 พัน2 พันโทนพดล พรหมมาก รองผู้บังการกรมทหารพราน48. เป็นผบ.ร.153พัน 3 พัน โทปัญจพล ทรัพย์บวร รองหัวหน้ากองยุทธการ มทบ.41 เป็นผบ.ม.พัน31 พล.ร. 15

พันโท พัศวีร์ โปชะดา หัวหน้าฝ่ายกำลังพล พล.ร. 15 เป็น ผบ.ร.152 พัน2 พัน เอกธีร์ภัทร์. เอมพันธุ์ ผู้การกรมทหารพราน45 เป็นหัวหน้ากองส่งกำลังบำรุง มทบ.41 โดยมีพันเอกชนาธิป ทองเชี่ยว รองเสธ.พล.ร.15 เป็นผู้การกรมทหารพราน45

พันเอกโกเมธ รัตนผ่องใส ผบ.ร.15พัน1 เป็นผู้การกรมทหารพราน47 พันโทธนพล นุ้ยสุข รองเสธ.ร.15 เป็นผบ.ร.15พัน1
พันโท จตุพร ธานีพัฒน์ รองเสธ.ร.5 เป็น ผบ.ร.5พัน1

พันโท ชาญฤทธิ์ ฮันสราช หัวหน้าฝ่ายข่าว พล.ร. 15 เป็น ผบ.ร.151 พัน3 แทน พันโทปฐพี พุทธะผล ที่ขยับเป็น พันเอก หัวหน้ากองข่าว มทบ.45

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (นสศ.) พันโทปิยพงษ์ พันธุ์สนิท นายทหารฝ่ายแผน นสศ. เป็นผบ.พัน โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ พันโท สุภาพ คุขุนทด หัวหน้าศูนย์สงครามพิเศษ เป็นผบ.รพศฺ. 1 พัน1 แทน พันโทวิทยาวงษ์แสงตา. ที่ไปเป็นอาจารย์หัวหน้าโรงเรียนสงครามพิเศษ

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน(นรด.) พันโท อชิลักษณ์ พจน์พัฒนพล ผบ.พัน ร. นรด. เป็นผอ.กองนรด. แล้วให้ พันโทศุภเชษฐ์ พันการุ่ง. หัวหน้า นรด. ขึ้นเป็น ผบ.พัน ร. นรด

พันโทรณัฐฏ์กร กีรติธีรเกียรติ เป็นผู้บังคับกองพันศูนย์การบินทหารบก

Fb.Wassana Nanuam

โผ กองทัพภาค1-2
https://www.facebook.com/100001454030105/posts/3045329712192133/?d=n

https://www.facebook.com/100001454030105/posts/3045453865513051/?d=n

error: Content is protected !!