วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

“บิ๊กแก้ว” เสธ.ศปม. ลงพื้นที่ จ.ตาก ตรวจการปฏิบัติงานของ”ชุดตรวจร่วม”ตามมาตรการผ่อนคลายประจำพื้นที่ จ.ตาก แรงงานเมียนมา เพียบ!ห่วง ไม่ยึดมาตรการป้องกัน ทำแพร่เชื้อ อีก

09 พ.ค. 2020
789

 

บิ๊กกบ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (หน.ศปม.) มอบหมายให้ บิ๊กแก้ว พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เสนาธิการทหาร/เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติฯ ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ และคำสั่งปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ที่ ๑๑/๖๓ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ในพื้นที่จังหวัดตาก

โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่ต้อนรับ

ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 มีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ภายหลังมีมาตรการให้กิจการและกิจกรรมได้รับการผ่อนคลายให้เปิดดำเนินการ จึงได้สั่งการให้มีการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน

และเพื่อรับทราบการปฏิบัติงานของชุดตรวจร่วมตามมาตรการผ่อนคลายประจำพื้นที่ ภายหลังจากที่กิจการและกิจกรรมได้รับการผ่อนคลายให้เปิดดำเนินการได้

โดย เสนาธิการทหาร ได้เดินทางไปยังจุดผ่านด่านชายแดนแม่สอดสะพานมิตรภาพไทย – พม่า แห่งที่ 2 เพื่อตรวจการผ่านเข้าออกของบุคคลและรถสินค้าต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคโควิด –19

หลังจากนั้นได้เดินทางไปยัง บริษัท ที เค การ์เม้นท์ และห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด

ทั้งนี้ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ถือเป็นพื้นที่ที่มีแรงงานต่างด้าวเดินทางเข้ามาทำงานในประเภทต่าง ๆ
เป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องจัดชุดตรวจร่วมตามมาตรการผ่อนคลายประจำพื้นที่เพื่อให้เกิดการบูรณาการและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติการเชิงรุกต่อพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่เพ่งเล็งพิเศษ เพื่อสร้างความเข้าใจ
ที่ถูกต้องแก่ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ นำไปสู่ความร่วมมือในการปฏิบัติ

ทั้งยังเป็นการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด –19
ไม่ให้กลับมาระบาดรุนแรงขึ้นอีกครั้ง ซึ่งจะทำให้การผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ยังคงดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรับการพิจารณามาตรการผ่อนคลายของรัฐบาลในระยะต่อไป

ทั้งนี้ บิ๊กแก้ว เป็น เตรียมทหาร21 ที่มีอายุราชการถึง ตค.2566 และถูกคาดหมายว่า จะขึ้นเป็น ผบ.ทหารสูงสุด ในโยกย้าย ในอีก4 เดือนนี้ แม้จะมีกระแสข่าว ลุ้น ให้ข้ามกลับไปเป็น ผบ.ทบ. แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย

เพราะมี บิ๊กบี้ พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผช.ผบ.ทบ. (ตท.22 เกษียณ ตค.2566) ยังเป็น เต็งหนึ่ง ผบ.ทบ.คนใหม่ ต่อจาก พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ที่จะเกษียณ ต.ค.นี้

error: Content is protected !!