วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

“บิ๊กแดง” ตั้ง “ผู้พัน สรรพาวุธกระสุนที่ 22 คนใหม่” หลังเหตุกราดยิง ผู้พัน เสียชีวิต ที่โคราช ….. หลังนั่งรักษาการมาก่อน

08 พ.ค. 2020
1588

 

พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ลงนามในคำสั่งกองทัพบกที่ 196 / 2563 เรื่องให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 จำนวน 211 นาย

ขยับตำแหน่งในกองทัพภาค2 พรึ่บ! ผลพวงจาก เหตุกราดยิงโคราช และจัดวาง ผู้พัน หน่วยหลักใหม่

ตั้ง พันเอก ชัยรัตน์ หยกสุริยันต์
หัวหน้ากองศูนย์ซ่อมสร้างกรมสรรพากรทหารบก( หก.ศซส.สพ.ทบ.) เป็น ผบ.กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 22 (ผบ.พัน.สพ.กระสุน 22 ) กองบัญชาการช่วยรบที่2 (บชร.2 ) คนใหม่

ทั้งนี้ พลโทธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาค2 ได้ตั้ง พันเอก ชัยรัตน์ ให้มา รักษาราชการ ผบ.กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 22 (ผบ.พัน.สพ.กระสุน 22 )
ตั้งแต่หลังเกิดเหตุกราดยิงที่โคราช

แทน พันเอกอนันต์ฐโรจน์ กระแส ผบ.กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 22 ที่ถูก จ.ส.อ จักรพันธ์ ถมมา ยิงเสียชีวิต ก่อนก่อเหตุกราดยิงหลายจุดที่ นครราชสีมา เมื่อ 8กพ.2563

ก่อนหน้านึ้ ในโผนายพล พลเอกอภิรัชต์ เด้ง พลตรีสุรชิน กาญจนจิตติ
ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่2 (ผบ.บชร.2) เข้ากรุ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก มี พลตรีภาณุพงศ์ พุทธาศรี เป็น ผบ.บชร.2 แทน

ขณะที่ในคำสั่งโยกย้ายระดับผู้พัน ในกองทัพภาค2 นี้ มีการขยับตำแหน่งคุมกำลังหลายกองพัน ทั้งที่เป็น การขยับตามวงรอบปกติ มีทั้งขยับขึ้น และ ขยับข้าง

พันเอก อภิวัชร์ ชารีโคตร ผบ.ร.8พัน1 เป็น หัวหน้ากองยุทธการ มทบ.28 พันโท กัญญานัต ไชยโอชะ. หัวหน้าฝ่ายข่าว พล.ร.3 เป็น ผบ.ร.8พัน1. แทน

พันโท พิเชษฐ์ ดาศรี ผช.ฝ่ายยุทธการ ทัพภาค2 เป็น ผบ.ม.7พัน14 พันโท ปรัชญา หล้าวิเศษ เป็น ผบ.ร.6พัน1
พันโท เกรียงเดช ปัญจกนกกุล ผบ.ร.16พัน2 พันโท พงษ์พัฒน์ เตือนขุนทด เป็น ผบ.ร. 23 พัน3
พันโทเจตนิพิฐ สมบูรณ์วัฒนา ผบ.ร.6พัน2

Fb.Wassana Nanuam

error: Content is protected !!