วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

“บิ๊กแดง” จัดทัพ 211ผู้พัน ทบ.

08 พ.ค. 2020
4788

 

จัดแถว กองพลรบ เพียบ!!
เปลี่ยนตัว ผู้พันใหม่
ดัน Young Gen.
พล 1 รอ.-พล.ร.2 รอ. ขยับทหารเสือราชินี “กรมบิ๊กตู่ “เสธ.นัท” ขึ้นรอง ผบ.ร.21รอ. “รองผู้การอ้วน” โยกมาสายบุ๋น กองยุทธการ ทัพน้อย1/ เปลี่ยน ผู้พัน ร.31รอ./จัดทัพใหม่ กองพลStryker พล.ร.11..”เสธ.โอม”ลูกเลิฟ บิ๊กตู่ ขึ้น รองเสธ.พล.ร.11 จ่อ เป็นผู้การ/ “อาจารย์ ฮ.” คนเก่ง รร.เสธ. -นักรบ วงศ์คำเหลา ทหารอิสานอินเตอร์ฯ เสียบ ผบ.ร.112พัน2 / …ทหารอิสาน ขยับ ระนาว!!


พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ลงนามในคำสั่งกองทัพบกที่ 196 / 2563 เรื่องให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 จำนวน 211 นาย

ขยับตำแหน่งในกองทัพภาค2 พรึ่บ! ผลพวงจาก เหตุกราดยิงโคราช-สายด่วน ผบ.ทบ.

พร้อมจัดแถว ทั้งในส่วนกองพลที่1 รักษาพระองค์(พล.1รอ.) กองพลทหารราบที่2 รักษาพระองค์ (พล.ร.2รอ.) พล.ร.11 กองพลรถเกราะStryker ซึ่งเป็นกำลังรบหลักของกองทัพภาคที่1

โดยเฉพาะ ในกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ (ร.21รอ.)หน่วยทหารเสือราชินี หน่วยต้นกำเนิดของ พี่น้อง 3ป.”ป้อม-ป็อก-ประยุทธ์”

มีการขยับ “เสธ.นัท” พันเอกพิเชียรรัฐ ภารัญนิตย์ เสธ. ร.21 ขึ้นเป็น รอง ผบ.ร.21 รอ. แทน “รองอ้วน” พันเอก เอกดนัย จุลโลบล รองผู้การร. 21 รอ. นายทหารคนเก่ง ของ ตท.33 และ ร.21 รอ. ที่ขยับจากสายกำลังรบ ไปเป็น ฝ่ายอำนวยการ นั่งเป็น รองผู้อำนวยการกองยุทธการกองทัพน้อยที่1 มาอยู่ฝ่าบอำนวยการ หลังเกิดอุบัติเหตุในการโดดร่ม

ส่วน พันเอกพิเชียรรัฐ (ตท.36)เป็น ลูกชายของ บิ๊กฮวบ พลเอก นิพนธ์ ภารัญนิตย์ อดีตผช.ผบ.ทบ. และเป็น ดาวรุ่งในสายทหารเสือราชินีฯ ที่เติบโต ต่อคิว พันเอกเอกดนัย มาตลอด ก่อนหน้านี้ ก็เป็น ผบ.ร.21พัน2 รอ. ต่อกัน กองพันนี้ เป็น กองพันที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม เคยเป็น ผู้พัน มา

พันโท ณัฐวุฒิ สมพรหม ผบ.ร.21พัน3 รอ. ขยับมาเป็น เสธ.ร.21 รอ. และ พันโท จารุวัฒน์ญาติ หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน พล.1รอ. เป็นผบ.ร. 21 พัน3 รอ.

ส่วนกองพลทหารราบที่2 รักษาพระองค์(พล.ร.2รอ.) กองพลบูรพาพยัคฆ์ หน่วยกำเนิดอีกหน่วยหนึ่งของพี่น้อง 3ป.

พันโทรณกร สังกาพินธ์ ผบ.ร.12 พัน1 รอ. เป็นหัวหน้าฝ่ายยุทธการกองพลทหารราบที่2 รักษาพระองค์
พันโท ปรีต์มนต์ ผ่องใส ฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา เป็นผบ.ร.12พัน1 รอ.
พันโท อภิชัย รอดวงษ์ ผบ.ร.2พัน1 รอ. เป็นหัวหน้าฝ่ายกำลังพลกองพลทหารราบที่2 รักษาพระองค์
พันโทนฤพล วิจิตรโท รองเสธร.2 รอ.เป็นผบ.ร.2 พัน1 รอ.

พันเอกพรพิสุค์. บุญรอด ผบ.ร.12พัน3 รอ. เป็นเสธ.ร.12รอ.
พันโทสุวิทย์ วิจิตรกาญจน์ ผบ.ร.12 พัน2 รอ. เป็น ผบ.ร.12 พัน3 รอ.
พันโท ธนา สุรโชติ รอง ผบ.ร.12พัน3 รอ. เป็น ผบ.ร.12พัน2
รอ. พันโท สมภพ พงษ์คีรี รองเสธ.ร. 12 รอ.เป็น รอง ผบ.ร.12 พัน3 รอ.

ในส่วน พล.1รอ….พันโท สมชัย กมล ผบ.ร.31พัน1 รอ. เป็นหัวหน้าฝ่ายยุทธการกองพลที่1 รักษาพระองค์ (พล.1รอ.)
โดยมี พันโทรัชชพงษ์. รัตนบัญญัติฝ่ายเสธ.ประจำผู้บังคับบัญชา มาเป็น ผบ.ร.31พัน1 รอ.

กองพลทหารม้าที่2 รักษาพระองค์(พล.ม.2รอ.)
พันโท เดชาธร สายหยุด ผบ.ม.4พัน11 รอ. เป็น เสธ.ม.4 รอ.
พันโทกฤษฎา พงศ์เลิศโกศล รองเสธ.ม.1 รอ. เป็น ผบ.ม.4พัน11 รอ.

พันโท ภาคภูมิ ยินดี ผบ.ม.5พัน24 รอ. เป็น หัวหน้าฝ่ายกำลังพล พล.ม.2รอ. พันโทเอกราช กล้วยเครือ หัวหน้าฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล พล.ม.2รอ. เป็น ผบ.ม.5พัน24 รอ.

กองพลทหารราบที่9….พันโทประจักษ์ บุปผาพันธุ์ ผบ.ร.9พัน1 เป็น ผบ.กรมทหารพราน11
พันโท นัฐที ปรารถนาดี รอง ผบ.พัน ร.มทบ.11 เป็น ผบ.ร.9พัน1
พันโท ปุณศิริ แพร่ธนาเรือง หัวหน้า รร.จปร. มาเป็น รอง ผบ.พัน ร.มทบ.11

พันโท เพรียว เลี้ยงชีพชอบ ผบ.ร.9 พัน2 เป็น เสธ.ร.29 พันโทกวินทร์ณัช เกิดสุข หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน พล.ร.9 เป็น ผบ.ร.9 พัน2

พันโท สโรข สุขศิริ เป็น ผบ.ร.9พัน3 พันโท กิตินันท์ รัสมี เป็น ผบ.ส.พัน9 พล.ร.9

ในส่วนทหารพรานกองทัพภาคที่1 …พันเอกภาณุมาศ คล้ายมงคล ผบ.กรม ทหารพราน11 เป็น รอง ผบ.กรมพัฒนา 1 พันโทประจักษ์ บุปผาพันธุ์ ผบ.ร.9พัน1 เป็น ผบ.กรมทหารพราน11

พันเอก สุทัศน์ ยุทธภีมพล ผบ.กรมทหารพราน 13 เป็น รองผอ.กองข่าว ทัพภาค1

พันเอก วงศ์วิศว์ จันทร์เจริญ หัวหน้ากองกิจการพลเรือน มทบ.11 เป็น รองเสธ.มทบ.11

พันโท คมกริช ศิริไพศาล ผบ.ช.11 พัน111 เป็นรองเสธ.กองพลทหารช่าง พันเอกชนะตน สุรารักษ์ เสธ.กรมทหารช่างที่ 11 เป็นผบ.ช.11 พัน111

กองพลทหารราบที่ 11….
พันโทรณรงค์ เส็งมี ผบ.ร.111พัน2 เป็น ผบ.กรมทหารพราน 13
พันโท ธนฤทธิ์ แสนจุ้ม หัวหน้าส่วนการศึกษา รร.จปร. เป็น ผบ.ร.111พัน2

เสธ.โอม พันเอก อัครพัฒน์ เทพณรงค์ เสธ.ร.112 นายทหารฝ่ายเสธ. นายกฯบิ๊กตู่ เป็นรองเสธ.พล.ร.11

“อาจารย์ ฮ.”พันโท อัมพล ศรีนา อาจารย์ รร. เสธ.ทบ. นายทหารอิสาน ที่โตมาจากชายแดนเขาพระวิหาร ได้มาเป็น ผบ.ร.112พัน2

พันโท จักรกริศน์ ธุระพันธ์ รองเสธ.ร.111 เป็น ผบ.ร.111 พัน1

พันโท สรรพสิทธิ์ กูลประสิทธิ์ หัวหน้าสรรพาวุธ ทบ. เป็น ผบ.พัน ซ่อมบำรุง กรมสนับสนุน พล.ร.11

Fb.:Wassana Nanuam

error: Content is protected !!