วันอาทิตย์, 1 สิงหาคม 2564

“บิ๊กตู่” แว้บ!! ออกจากทำเนียบฯ ดอดหารือ สมาคมโรงแรมฯ รับทราบผลกระทบ พร้อมให้กำลังใจ

08 พ.ค. 2020
119

 

พลเอกประยุทธ์ ออกจาก ทำเนียบฯ เมื่อ14.45 น. เพื่อเดินสายหารือกลุ่มผู้ประกอบการต่างๆ โดยวันนี้ เป็น สมาคมโรงแรมไทย

ต่อมา พลเอกประยุทธ์ เผย ใน เฟสบุ้ค ว่า ได้ ผมเดินทางไปพบกับผู้แทนสมาคมโรงแรมไทย อีกหนึ่งภาคธุรกิจที่มีความสำคัญ และได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ ตลอดจนแรงงานในภาคโรงแรม และแรงงานเกี่ยวเนื่องอีกเป็นจำนวนมาก

“ผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน ขอให้ร่วมแรงร่วมใจดูแลกัน และสู้ไปด้วยกัน”

ทั้งนี้ ยังได้ ขอขอบคุณ คุณศุภวรรณ ถนอมเกียรรติภูมิ นายกสมาคมฯ คุณมาริสา สุโกศล หนุนภักดี คุณสุจินต์ เจียรจิตเลิศ คุณเทียนประสิทธิ์ ไชยภัทรานันท์ และคุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร สำหรับข้อมูล ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์อย่างมากสำหรับผมเพื่อนำไปประกอบการพิจารณามาตรการและความช่วยเหลือต่างๆ ต่อไป

error: Content is protected !!