วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

“กลาโหม ดิลิเวอร์รี่”

 

“ปลัดกลาโหม” มาเอง
ลงพื้นที่ ชุมชน รอบกลาโหม
มอบ ถุงยังชีพช่วยเหลือ
พร้อมจัดทีม จยย. ส่งถุงยังชีพ ในตรอก ซอก ซอย

พลเอกณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อCOVID-19

โดยส่งมอบสิ่งของให้กับผู้แทนชุมชน ผู้ป่วย ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุในชุมชนตามบ้านเรือน ในพื้นที่ชุมชนแพร่งสรรพศาสตร์ ชุมชนแพร่งนรา ชุมชนตรอกศิลป์-ตรอกตึกดิน และชุมชนมัสยิดบ้านตึกดิน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระและบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนในพื้นที่ชุมชนโดยรอบกระทรวงกลาโหม

พร้อมแจกจ่ายเอกสารการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 และการสร้างระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)\

error: Content is protected !!