วันอาทิตย์, 4 มิถุนายน 2566

Army Delivery ชายแดนใต้ แม้เสี่ยงอันตราย แต่ “ทหารพราน 41”ก็มา ส่งอาหาร-อินทผาลัม มื้อออก “ปอซอ” ละศีลอด ให้พี่น้องมุสลิม ที่รามัน ยะลา

08 พ.ค. 2020
245

 

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน41(ฉก.ทพ.41 )ร่วมกับ ผู้นำชุมชน และ อสม. ในพื้นที่ จัดทำอาหาร พร้อมกับ ผลอินทผาลัม มอบให้กับประชาชน ผู้มีฐานะยากจนและอยู่ในพื้นที่ทุรกันดารพื้นที่ห่างไกล ได้บริโภคและละศีลอดในห้วงเดือนรอมฎอน ตามโครงการ “Army Delivery” โดย“Pran 41 Delivery “

และนำเครื่องบริโภค ไปให้กับครอบครัว ในพื้นที่ ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา

error: Content is protected !!