วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

RDF ทัพภาค2 พร้อมทุกเมื่อ!!

07 พ.ค. 2020
671

 

ทหารวารินฯ
ทดสอบความพร้อมรบ
กองพันพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว
พร้อม ฝึกทบทวนความรู้
Unit School พล.ร.6

พลตรี อดุลย์ บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 (พล.ร.6) ติดตามความคืบหน้าด้านการส่งกำลังบำรุงของหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วกองทัพบก RDF – Rapid Deployment Force ในส่วนกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

โดยมี พ.อ.โถมวัฒน์ สว่างวิทย์ ผบ.ร.6/ผบ.หน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วกองทัพบก ในส่วนกองทัพภาคที่ 2 ต้อนรับ

พร้อมมีการตรวจสภาพความพร้อมรบของหน่วยกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 6 (ร.6พัน1)

โดยแสดงสาธิตการดำเนินกลยุทธ์ระดับ หมวดปืนเล็ก โดยจำลองสถานการณ์การในการเข้ายึดที่หมาย มีการปฏิบัติของส่วนอาวุธยิงสนับสนุนของกองพันที่หน่วยได้รับ สนับสนุนในการเข้าตีร่วมปฏิบัติในการสาธิตด้วย

หลังจากนั้น ตรวจเยี่ยมการฝึกดำรงสภาพหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว ตามนโยบายของ ผบ.ทบ.ที่ให้หน่วยจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยทหาร (Unit School)

โดยหน่วยได้นำกิจเฉพาะในการตรวจสอบผู้ชำนาญทหารราบ ซึ่งเป็นการฝึกระดับบุคคลมาทำการฝึก เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างตัวบุคคล ตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

และเปิดการฝึกทบทวนเพิ่มพูนความรู้และเสริมสร้างลักษณะผู้นำของนายทหารชั้นประทวนบรรจุใหม่ ของกรมทหารราบที่ 6 ซึ่งจะดำเนินการฝึกในห้วง 1-30 พ.ค.63 มีผู้เข้ารับการฝึกจำนวน 51 นาย

error: Content is protected !!