วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

รถพ่วงรัก!!

07 พ.ค. 2020
312

 

ทีมรถพ่วง
ทหารพรานหญิง42
ดีลิเวอร์รี่ อาหาร ถึงบ้าน พี่น้องไทยมุสลิม ปัตตานี

ทหารพรานหญิง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 พร้อม จนท.อสม. และ ผู้นำท้องที่, ท้องถิ่น ร่วมจัดทำข้าวกล่อง และนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน และครอบครัว ผู้ยากไร้ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID – 19 ถึงหน้าบ้าน ในพื้นที่ ต.ตันหยงดาลอ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

error: Content is protected !!