วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

“ผบ.ทอ.”ควักกระเป๋า ช่วยซื้อ ของทะเลตากแห้ง 800 กิโลกรัม มอบให้ชาวทุ่งกุลาร้องไห้ ร้อยเอ็ด และชุมชนทะเลสาบทุ่งกุลา สุรินทร์ แก้ ขาดไอโอดีน

 

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้ใช้เงินส่วนตัวช่วยซื้อ สินค้าประมงพื้นบ้านของจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้น ประกอบด้วย ปลาเกร็ดขาวตากแห้ง, กะปิเทพา, ปลาหมึกไข่ตากแห้ง, ปลาหมึกกล้วยตากแห้ง, ปลาหมึกกะตอย, ปลาหมึกเจาะตา และปลาหลังเขียวหวาน รวมจำนวน 800 กิโลกรัม เพื่อมอบให้แก่ชาวทุ่งกุลาร้องไห้ที่ประสบปัญหาการขาดไอโอดีน

ส่วนที่เหลือมอบให้กรมสวัสดิการทหารอากาศรับซื้อและนำไปจำหน่ายให้แก่ข้าราชการต่อไป

โดยวันนี้ เครื่อง C-130 กองทัพอากาศ เที่ยวบินฝึก เดินทางออกจากสนามบินบ่อทอง จังหวัดปัตตานี ส่งของไปยังท่าอากาศยานร้อยเอ็ด หลังนำ เครื่องยกศพ ไปมอบที่รพ.ชายแดนใค้ แล้ว

โดย พลอากาศโท ธนศักดิ์ เมตะนันท์ เป็นผู้แทน ส่งมอบให้แก่ผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่ เพื่อนำสินค้าประมงพื้นบ้านไปมอบให้ชุมชนตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 300 กิโลกรัม, ชุมชนตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 300 กิโลกรัม และชุมชนทะเลสาบทุ่งกุลา ตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 200 กิโลกรัม จากนั้นจึงบินเดินทางกลับดอนเมือง

ทั้งนี้ กองทัพอากาศได้พิจารณาการใช้ประโยชน์จากชั่วโมงฝึกบินเดินทางของเครื่องบิน C-130 ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยบูรณาการภารกิจที่นำนวัตกรรมไปช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การช่วยเหลือชาวประมงในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยการรับซื้อสินค้าประมงพื้นบ้าน และขนส่งทางอากาศไปมอบให้ชาวทุ่งกุลาร้องไห้

ซึ่งนอกจากนักบินจะได้ประสบการณ์ในการฝึกบินลงสนามบินต่างถิ่นแล้ว ยังสร้างความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอีกด้วย

error: Content is protected !!