วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

เครื่องยกศพผู้ติดเชื้อ!

 

ทอ. สร้างเสร็จแล้ว !!เครื่องยกศพผู้ติดเชื้อ CoViD-19 ส่งให้ รพ.3 จ.ชายแดนใต้

ถือเป็นนวัตกรรมเพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ของ ทอ. ที่สร้างขึ้นตามแนวคิดของ พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ.ที่ทางแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร้องขอมา

เพื่อใช้ และ ป้องกันการติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่ต้องสัมผัสศพผู้ติดเชื้อเพื่อบรรจุในถุงใส่ศพ

โดยกรมช่างอากาศ ได้ออกแบบกลไกและจัดสร้างเครื่องต้นแบบ และดำเนินการปรับปรุงตามคำแนะนำ

นอกจากนี้ กรมช่างอากาศ ยังสร้าง Partition ระหว่างผู้โดยสารกับผู้ขับรถแท็กซี่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ขณะโดยสารรถแท็กซี่ อีกด้วย

error: Content is protected !!