วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

ทหารเรือ และ พสบ.ทร.15 ช่วยเหลือประชาชน มองถุงยังชีพ ชาวชุมชนวัดชิโนรสฯ

 

พลเรือตรี สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ นำกำลังพล ฐานทัพเรือกรุงเทพ ร่วมกับ คุณเกศี จันทราประภาวัฒน์ รองประธาน​หลักสูตร​พัฒนา​สัมพันธ์​ระดับ​ผู้บริหาร​กองทัพเรือ​ รุ่นที่ 15 ผู้แทนหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ รุ่นที่ 15 และวัดชิโนรสาราม วรวิหาร จัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพ จำนวน 500 ชุด ให้แก่ชุมชนในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนจากวิกฤตการณ์ COVID-19​ ที่ วัดชิโนรสารามวรวิหาร เขตบอกน้อย

error: Content is protected !!