วันจันทร์, 12 เมษายน 2564

ทหารม้า ไม่ได้ ขี่ “ม้าเหล็ก” แต่ ขี่ “ม้าเร็ว” บึ่ง มอ’ไซค์ ส่งอาหาร ให้ชาวบ้านที่อยู่ห่างไกล จุดตั้งรถครัวสนาม

05 พ.ค. 2020
158

 

ทหารม้า พล.ม.1 นำ อาหาร ปรุงสุกใหม่ พร้อมอาหารแห้ง ไปมอบให้ชาวบ้าน ที่อยู่ห่างไกล ไม่ได้เดินทางมาในเมือง เพชรบูรณ์ จุดที่ตั้งรถครัวสนาม วันนี้ รวม 230 กล่อง

ทั้งนี้ กองพลทหารม้าที่1 จัด “รถครัวสนาม สู้ภัยโควิด 19”ทำอาหารสำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 บริเวณหน้าค่ายพ่อขุนผาเมือง เมือง เพชรบูรณ์ อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ 9 เม.ย. – 5 พ.ค.63 วันนี้ รวม 24,650 กล่อง มีประชาชนมารับบริการ รวม 22,010 คน

โดยมีประชาขน นำสิ่งของมาร่วมบริจาคด้วย เช่น ข้าวสาร น้ำดื่ม วัตถุดิบในการประกอบอาหาร

: กองทัพภาค3

error: Content is protected !!