วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

“บิ๊กณัฐ-บิ๊กเล็ก”

“บิ๊กณัฐ-บิ๊กเล็ก”
ควงคู่ เยี่ยมState Quarantine
Ambassador City จอมเทียนพัทยา
พร้อมถก ผู้ว่าฯ-ตำรวจ-รพ.-สธ.ชลบุรี
เตรียมใช้7โรงแรม ในชลบุรี 2,500 ห้อง
รองรับคนไทย กลับจากต่างประเทศ
โดย ให้ บินตรงลง สนามบินอู่ตะเภา

พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกห.พร้อม
ด้วย บิ๊กเล็ก พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ รอง ผบ.ทบ. ที่ช่วยงาน ศบค.
ซึ่งเป็นเพื่อนตท.20 ด้วยกัน ได้เดินทางไป ค่ายนวมินทราขินี จ.ชลบุรี เพื่อประชุมหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหัวหน้าหลายส่วนราชการในพื้นที่

ทั้ง รองปลัด สธ. ผู้ว่าฯชลบุรี ผู้ตรวจราชการ สธ. กองทัพภาค1 ผบ.ชภ.ภาค 2 นายกเมืองพัทยา นายก อบจ.ระยอง ผอ.สาธารณสุขนิเทศน์ เขต 6 นายแพทย์สาธารณสุข จ.ชลบุรี ผอ.สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 6 และประธานโรงพยาบาลกรุงเทพ – พัทยา รวมทั้งผู้แทน บก.ทท.และเหล่าทัพ

โดยที่ประชุมได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อบูรณาการทรัพยากรและการทำงานร่วมกันของภาครัฐและภาคเอกชนในด้านต่างๆ ทั้งด้านการอำนวยการประสานงาน ด้านการป้องกันและควบคุมโรค ด้านการรักษาพยาบาลและการส่งกลับ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย รวมทั้งด้านการรักษาความปลอดภัย รองรับคนไทยที่ทยอยเดินทางกลับจากต่างประเทศ

นอกจากนั้นได้ร่วมกันวางแผนขับเคลื่อนการบริหารจัดการระดับพื้นที่และยังได้ร่วมพิจารณาแผนการใช้โรงแรมในพื้นที่อีก 7 แห่ง จำนวน 2,500 ห้อง เพื่อหมุนเวียนรองรับเป็นพื้นที่กักควบคุมโรคแห่งรัฐเพิ่มเติม จากโรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน ซึ่งมีอยู่เดิม โดยปัจจุบันมีผู้เข้าพักกักควบคุมโรคแล้ว จำนวน 577 ห้อง

พล.อ.ณัฐ ได้กล่าวแสดงความขอบคุณทุกส่วนราชการ และย้ำถึงความร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวกันถือเป็นปัจจัยของความสำเร็จในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค เพื่อความปลอดภัยของสังคมในภาพรวม

พร้อมทั้งขอให้ทำงานร่วมกันโดยตั้งอยู่ในความไม่ประมาท

จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กักควบคุมโรคแห่งรัฐ ที่ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน

โดยภาพรวมที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนราชการ รวมทั้งภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งถือเป็นต้นแบบของพื้นที่กักควบคุมโรคของรัฐ ที่สามารถขยายผลรองรับในภูมิภาคต่างๆ ที่มีท่าอากาศยานนานาชาติในอนาคต

error: Content is protected !!