วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

เล็งใช้7โรงแรม 2,500 ห้องใน ชลบุรี เป็น State Quarantine

กลาโหม เล็งใช้7โรงแรม
2,500 ห้องใน ชลบุรี
เป็น State Quarantine
รองรับคนไทย กลับจากต่างประเทศ
ให้ บินตรงลง สนามบินอู่ตะเภา
“ปลัดกลาโหม” เรียกประชุม
พร้อมเยี่ยม รร.แอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน มี577 คนไทย กักตัว

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กลาโหม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 และการประสานกับกระทรวงต่างประเทศ ได้รับทราบข้อมูลมีคนไทยในต่างประเทศอีกจำนวนมาก ที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย ซึ่งภาครัฐโดยความร่วมมือกับภาคเอกชน จำเป็นต้องเตรียมพื้นที่และการบริหารจัดการคัดกรองเข้าสู่กระบวนการกักควบคุมโรคแห่งรัฐที่กำหนด ( State Quarantine ) ให้มีจำนวนเพียงพอสำหรับอำนวยความสะดวกรองรับคนไทยที่ทยอยเดินทางกลับเข้ามา โดยเฉพาะเที่ยวบินจากต่างประเทศที่บินตรงลง ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา

พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกห.พร้อมคณะ ได้เดินทางไปค่ายนวมินทราชินี จ.ชลบุรี เป็นประธานประชุมหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหัวหน้าหลายส่วนราชการในพื้นที่ ประกอบด้วย รองปลัด สธ. ผวจ.ชลบุรี ผู้ตรวจราชการ สธ. แม่ทัพภาค1 ผบ.ชภ.ภาค 2 นายกเมืองพัทยา นายก อบจ.ระยอง ผอ.สาธารณสุขนิเทศน์ เขต 6 นายแพทย์สาธารณสุข จ.ชลบุรี ผอ.สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 6 และประธานโรงพยาบาลกรุงเทพ – พัทยา รวมทั้งผู้แทน บก.ทท.และเหล่าทัพ

โดยที่ประชุมได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อบูรณาการทรัพยากรและการทำงานร่วมกันของภาครัฐและภาคเอกชนในด้านต่างๆ ทั้งด้านการอำนวยการประสานงาน ด้านการป้องกันและควบคุมโรค ด้านการรักษาพยาบาลและการส่งกลับ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย รวมทั้งด้านการรักษาความปลอดภัย รองรับคนไทยที่ทยอยเดินทางกลับจากต่างประเทศ

นอกจากนั้นได้ร่วมกันวางแผนขับเคลื่อนการบริหารจัดการระดับพื้นที่และยังได้ร่วมพิจารณาแผนการใช้โรงแรมในพื้นที่อีก 7 แห่ง จำนวน 2,500 ห้อง เพื่อหมุนเวียนรองรับเป็นพื้นที่กักควบคุมโรคแห่งรัฐเพิ่มเติม จากโรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน ซึ่งมีอยู่เดิม โดยปัจจุบันมีผู้เข้าพักกักควบคุมโรคแล้ว จำนวน 577 ห้อง

พล.อ.ณัฐ ได้กล่าวแสดงความขอบคุณทุกส่วนราชการ และย้ำถึงความร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวกันถือเป็นปัจจัยของความสำเร็จในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค เพื่อความปลอดภัยของสังคมในภาพรวม

พร้อมทั้งขอให้ทำงานร่วมกันโดยตั้งอยู่ในความไม่ประมาท

จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กักควบคุมโรคแห่งรัฐ ที่ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน

โดยภาพรวมที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนราชการ รวมทั้งภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งถือเป็นต้นแบบของพื้นที่กักควบคุมโรคของรัฐ ที่สามารถขยายผลรองรับในภูมิภาคต่างๆ ที่มีท่าอากาศยานนานาชาติในอนาคต

error: Content is protected !!