วันศุกร์, 12 สิงหาคม 2565

ครัวสนามเคลื่อนที่ กองทัพอากาศ

ครัวสนามเคลื่อนที่ กองทัพอากาศ
มาที่ รร.ฤทธิยะวรรณาลัย
ชุมชน สายไหม
แจกอาหาร-น้ำดื่ม
5 – 8 พค. 2563
ให้ตัวแทน บ้านละ1 คน พร้อมคูปอง จาก สนง.เขต
พกปิ่นโต มาเข้าคิว รอรับ
“บิ๊กเผือก-บ่าววี” นำทีมแจก

วันนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ จัดครัวสนามเคลื่อนที่จากกรมพลาธิการทหารอากาศ ให้บริการอาหารและน้ำดื่มช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชุมชนริมคลองฝั่งตะวันตก เขตสายไหม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จำนวน 330 ครัวเรือน หรือประมาณ 1,420 คน ที่ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

โดยมี บิ๊กเผือก พลอากาศเอก สิทธิชัย แก้วบัวดี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ และ นายยอดขวัญ จุณณะปิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสายไหม ร่วมแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มให้แก่พี่น้องประชาชนด้วย

นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนอาหารแห้ง มูลค่า 25,000 บาท จากกลุ่ม ดร.เกษม สดงาม และหมูทอด จำนวน 200 ห่อ จากสถานีตำรวจนครบาลสายไหมและร้านแหนมล้านนา

สำหรับการให้บริการครัวสนามเคลื่อนที่ในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 8 พฤษภคม 2563 โดยแจกอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตสายไหม จากชุมชนริมคลองสองทั้งฝั่งตะวันตกและตะวันออก ตั้งแต่สะพานคู่ถนนสายไหม ถึงชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ (สุดเขตสายไหม) รวมทั้งสิ้นประมาณ 1,216 ครัวเรือน

โดยสำนักงานเขตสายไหมจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน และแจกคูปองให้กับผู้แทนแต่ละครอบครัวให้ออกมารับอาหารเพียงคนเดียวเท่านั้น โดยต้องเตรียมภาชนะส่วนตัวมาใส่อาหารกลับไปรับประทานที่บ้านตามจำนวนสมาชิกในครอบครัว

ทั้งนี้ กองทัพอากาศยังได้กำหนดให้ผู้แทนครอบครัวที่เข้ามารับแจกอาหาร ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 คือต้องผ่านจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าซึ่งมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา รวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ซึ่งได้กำหนดระยะห่างของการเข้าแถวรับอาหารตามมาตรการ Social Distancing อย่างเคร่งครัด

โดยหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการแจกจ่ายอาหารในแต่ละวัน กองทัพอากาศยังได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณจุดแจกจ่ายอาหารด้วย

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กองทัพอากาศได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักเขตสายไหม สถานีตำรวจนครบาลสายไหม ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ และ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

และขอเน้นย้ำว่า การแจกอาหารพร้อมน้ำดื่มครั้งนี้ ต้องการให้ประชาชนออกจากบ้านน้อยที่สุด และขอความร่วมมือให้นำบัตรคูปองที่ได้รับจากสำนักงานเขตสายไหมมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดรับแจกอาหาร เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

error: Content is protected !!