วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

“4 ขา Delivery”

05 พ.ค. 2020
202

 

ล่อทหาร ออกปฏิบัติหน้าที่
สัตว์ต่างทางทหาร ส่งข้าวสาร อาหารแห้ง ให้ชาวบ้าน ชาวเขา บนดอย และขุนเขา ที่ ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน

ทหาร หมวดบรรทุกสัตว์ต่าง ที่5 (มว.บต.ที่ 5 ) ทหาร กองร้อย.ร.1742 ฉก.ร.17 พร้อมทหารเสนารักษ์ กองกำลัง กกล.นเรศวร จากฐานฯ ป่าแปก….. เดินเท้า พร้อม ล่อ สัตว์ต่าง นำเครื่องอุปโภคบริโภค อาหารแห้ง บรรทุกต่างบนหลังล่อ ลงพื้นที่แจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนถึงบ้านในพื้นที่ บ.ห้วยเฮี๊ยะ ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

ทั้งนี้ กองพันสัตว์ต่าง เป็นหน่วยทหารที่มีหน้าที่ฝึกสัตว์เพื่อใช้ในหน้าที่ของทางทหาร เน้นไปที่ม้าและล่อ ฝึกตามหลักสูตรของประเทศสหรัฐอเมริกา

หน้าที่หลักคือการใช้สัตว์ ในภารกิจลำเลียงการขนส่งต่างๆ ทั้งอุปกรณ์การยังชีพในภารกิจ อาวุธ เครื่องกระสุน รวมถึงปืนกลที่ติดบนหลังสัตว์เหล่านี้

หรือแม้แต่นำทหารที่ได้รับบาดเจ็บออกจากพื้นที่ ยากลำบาก ป่าเขา

และสนับสนุนทหารหน่วยอื่นของกองทัพบกในการปฏิบัติหน้าที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะกับพื้นที่ทุรกันดารที่ยานยนต์เข้าไม่ถึง ทั้งทางบกและทางอากาศ.

“ม้าและล่อ” ที่ใช้งานจะมีประสิทธิภาพในการลำเลียงบรรทุกสิ่งของเพื่อขนส่งได้ถึง 60 กิโลกรัม มีระยะการเดินต่อวันได้ถึง 20 กิโลเมตร และสามารถเดินติดต่อกันได้ถึง 5 ชั่วโมง

โดยสัตว์ทุกตัวในกองพันสัตว์ต่างจะมีสัตวแพทย์ประจำอยู่เพื่อคอยดูแลสุขภาพ ที่ผ่านมามีการจำหน่ายสัตว์ออกไปยังกองพันต่างๆ ทั่วประเทศเพื่อไปช่วยเหลือในภารกิจที่แตกต่างกันไป

“Delivery by Mule”…..”บรรทุกความห่วงใยใส่หลังล่อ ไม่ย่อท้อแม้เขาสูง”

: SMARTsoldiersstrongARMY

error: Content is protected !!