วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

“ถุงพระราชทาน” ถีง พสกนิกร รอบ พระตำหนักภูพานฯ

03 พ.ค. 2020
333

 

โปรดเกล้าฯ พระราชทานถุงยังขีพ แก่ราษฎร 145 ครัวเรือน ขาวสกลนคร รอบ พระตำหนักภูพานฯ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญถุงพระราชทาน ไปมอบแก่ประชาชนพื้นที่ ตำบลห้วยยางและ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำนวน 145 ครัวเรือน ที่ตั้งอยู้ในบริเวณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์

พลตรีประสิทธิ์ ทิศาวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 และหัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้ง จิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทานให้กับประชาชน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ยังความปลื้มปิติแก่ประชาชนและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เป็นล้นพ้น

: กรมทหารราบที่3
Fb.Wassana Nanuam

error: Content is protected !!