วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

Unit School ทหารราบ สกลนคร

03 พ.ค. 2020
351

 

“ผู้การยุทธ” พันเอก ยงยุทธ​ ขันทวี​
ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3) ตรวจเยี่ยม การฝึกอบรม โรงเรียนในหน่วยทหาร (Unit Shool) ของหน่วย กรมทหารราบที่ 3 และ ร.3พัน1 ว่าด้วย เรื่อง การรบของทหารราบ และ หน่วยทหารขนาดเล็ก

ตามนโยบายของ พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ที่ให้หน่วยทหาร ทำการฝึกทบทวนความรู้ ดำรงความพร้อม คงสมรรถนะ ขีดความสามารถของกำลังพลและหน่วยทหาร ควบคู่ไปกับการพัฒนาหน่วย และเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกำลังพล ในห้วงสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน

โดย “ดำรงความพร้อม คงสมรรถนะ ขีดความสามารถของหน่วยทหาร”

error: Content is protected !!