วันศุกร์, 12 สิงหาคม 2565

“บิ๊กกบ” ส่ง”บิ๊กไก่” ตาม double check

03 พ.ค. 2020
441

“บิ๊กกบ” ส่ง”บิ๊กไก่”
ตาม double check
ตรวจ “สายตรวจร่วม”
ที่ ออกตรวจ การขายอาหาร เครื่องดื่ม ร้านเสริมสวย สวนสาธารณะ สถานที่ออกกำลังกาย สถานบริการ-ร้านดูแลสัตว์เลี้ยง ทำตามมาตรการ คุมเข้มCoViD19 มั้ย
หลังศบค.ผ่อนปรน !!

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (หน.ศปม.) ได้มอบหมายให้ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปม.ตร.) เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนและประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โดยจัดเป็นชุดสายตรวจร่วม ประกอบกำลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ กรุงเทพมหานคร ฝ่ายปกครอง และกระทรวงสาธารณสุขร่วมออกปฏิบัติหน้าที่

หลังจากที่ วันนี้ 3 พค.2563 ถือเป็นวันแรกที่รัฐบาลเริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการบางประการ โดยอนุญาตให้ดำเนินกิจกรรมที่มีความจำเป็นต่อเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น การจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ร้านเสริมสวย สวนสาธารณะ สถานที่ออกกำลังกาย สถานที่ให้บริการดูแลสัตว์เลี้ยง โดยให้มีมาตรการป้องกันโรคตามที่รัฐบาลกำหนด

ทั้งนี้ หน.ศปม.ได้มอบหมาย บิ๊กไก่ พลเอก สุพจน์ มาลานิยม รองเสนาธิการทหาร เป็นผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของชุดตรวจร่วม เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ของชุดตรวจที่ได้เข้าตรวจสอบกิจการและกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลาย เพื่อให้การบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความต่อเนื่อง โดยจะยังคงเพิ่มการปฏิบัติเชิงรุกต่อพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่เพ่งเล็งต่อไป

พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนในการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ โดยเคร่งครัด เพราะถึงแม้ว่ารัฐบาลจะผ่อนคลายการดำเนินกิจการบางประเภท แต่ยังคงมีความจำเป็นที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันป้องกัน เฝ้าระวัง เพื่อไม่ให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กลับมารุนแรงขึ้นอีกครั้ง

error: Content is protected !!