วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

เขาชื่อ “พลทหาร บุญยืน บุญมั่น”

03 พ.ค. 2020
236

 

สมัครใจเป็น “พลทหาร”ต่อ
หวั่นตกงาน ในยุคCoViD-19
หวังมีเงินเดือนเบี้ยเลี้ยง ส่งให้ทางบ้าน
รักษา แม่ตาบอด กับ ยายป่วยติดเตียง
กลับมาเยี่ยมบ้าน ที่ ตาคลี นครสวรรค์

“ผบ.พล.ร.4” สั่งแพทย์ทหารดูแล แม่-ยาย ตอบแทน ที่ พลทหาร สมัครใจ อยู่ เสียสละ ทำหน้าที่ต่อ

“พลทหาร บุญยืน บุญมั่น” ทหารกองประจำการ สังกัดกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 4 ผลัดที่ 1 /2561 เผยเหตุที่สมัครใจ รับราชการต่ออีก1 ปี

มาเห็นบ้านของ พลทหารบุญยืน แล้ว รู้ซึ้งเลย!!

ทั้งนึ้ พลตรี อุกฤษฎ์ นุตคำแหง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 มอบหมายให้ พันโท กฤษณะ น้ำแก้ว ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 4 (ผบ.ร.4พัน1) พา น้อง กลับมาเยี่ยมบ้าน ที่ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

โดยนำแพทย์ทหาร และพยาบาลจากโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ ไปดูแลรักษา มารดา ของพลทหารบุญยืน
ที้เป็นผู้พิการทางสายตา

ส่วน คุณยาย มีอาการป่วยโรคข้อกระดูกเสื่อม และเป็นผู้ป่วยติดเตียง มานานกว่า 9 ปี พร้อม แจกจ่ายยารักษาโรค พร้อมคำแนะนำในการดูแลสุขภาพ รวมถึงการติดตามช่วยเหลืออาการป่วยอย่างต่อเนื่องของหน่วย

พลทหารบุญยืน ครอบครัวยากจน มาก ตัดสินใจสมัครเป็นพลทหารต่อ จะได้มีเงินเดือน ที่แน่นอน รักษาแม่กับยายได้

ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 4 ได้มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค, สิ่งของใช้ในชีวิตประจำวัน

พร้อมทั้งเงินช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวของพลทหาร บุญยืน ไว้ใช้จ่ายภายในครอบครัว เพื่อเป็นการบำรุงขวัญกำลังใจและการดูแลครอบครัวของทหารกองประจำการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

error: Content is protected !!