วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2565

รันทด!! ขีวิต พลทหาร!

03 พ.ค. 2020
545

 

“ผบ.ร.4 พัน1” พาพลทหาร กลับเยี่ยมบ้าน สุดยากจน
แม่ตาบอด -ยาย ป่วยติดเตียง-พ่อทำงานคนเดียว
เจ้าตัว สมัครใจเป็น “พลทหาร”ต่อ หวังมีเงินเดือนเบี้ยเลี้ยง ส่งให้ทางบ้าน
“ผบ.พล.ร.4” สั่งแพทย์ทหารดูแล แม่-ยาย ตอบแทน ที่ พลทหาร สมัครใจ อยู่ ช่วยกองทัพต่อ

พลตรี อุกฤษฎ์ นุตคำแหง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 มอบหมายให้ พันโท กฤษณะ น้ำแก้ว ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 4 (ผบ.ร.4พัน1) พา “พลทหาร บุญยืน บุญมั่น” ทหารกองประจำการ สังกัดกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 4 ผลัดที่ 1 /2561 ที่สมัครใจ รับราชการต่ออีก1 ปี กลับไปเยี่ยมบ้าน ที่ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

โดยนำแพทย์ทหาร และพยาบาลจากโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ ไปดูแลรักษา มารดา ของพลทหารบุญยืน
ที้เป็นผู้พิการทางสายตา

ส่วน คุณยาย มีอาการป่วยโรคข้อกระดูกเสื่อม และเป็นผู้ป่วยติดเตียง มานานกว่า 9 ปี พร้อม แจกจ่ายยารักษาโรค พร้อมคำแนะนำในการดูแลสุขภาพ รวมถึงการติดตามช่วยเหลืออาการป่วยอย่างต่อเนื่องของหน่วย

พลทหารบุญยืน ครอบครัวมีฐานะยากจน มาก ตัดสินใจสมัครเป็นพลทหารต่อ จะได้มีเงินเดือน ที่แน่นอน ส่งให้พ่อแม่ได้

ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 4 ได้มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค, สิ่งของใช้ในชีวิตประจำวัน

พร้อมทั้งเงินช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวของพลทหาร บุญยืน ไว้ใช้จ่ายภายในครอบครัว เพื่อเป็นการบำรุงขวัญกำลังใจและการดูแลครอบครัวของทหารกองประจำการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

และเป็นการตอบแทน น้องพลทหาร ที่เสียสละ !!

error: Content is protected !!