วันศุกร์, 12 สิงหาคม 2565

ทีมผู้พัน แห่งปากน้ำโพ !!

03 พ.ค. 2020
297

 

มาเป็น ทีม!!
แม้เป็น ทหารบก แต่ก็ลงเรือ
เพื่อตระเวน มอบ “ถุงน้ำใจ” ให้ ชาวเรือ-คนแพ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
ก่อนขึ้นฝั่ง เดินเท้า แจกต่อ

“ปากน้ำโพ ดีลิเวอร์รี่”…….พันเอก นคร พูลคุ้ม รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 4. พร้อมด้วย พันโท กฤษณะ น้ำแก้ว ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 4. พันโท สาธิต หารจันทร์ ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 4 ของพลทหารราบที่ 4, พันโท ทรงสิทธิ์ รอดสการ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 และ ร้อยเอก ธนวัฒน์ เรืองดี ผู้แทนผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 4 พร้อมด้วย ทหารจิตอาสาพระราชทาน นำ ” ถุงน้ำใจ ” เครื่องอุปโภค – บริโภค ข้าวสาร , อาหารแห้ง, น้ำดื่ม มอบให้กับประชาชนที่ผู้ยากไร้ ที่อาศัยริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และที่พักอาศัยบนแพน้ำ 3 ชุมชน ในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

คือ ชุมชนเกาะญวน, ชุมชนรณชัย และชุมชนเเควใหญ่ รวม 31 ครัวเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในขั้นต้น

และนำ” ถุงยังชีพ ” ให้กับราษฎรชาวบ้านริมแม่น้ำเจ้าพระยา

พร้อมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักเกี่ยวกับสถานการณ์ และมาตรการการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด – 19

และการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก

ไม่แค่นั้น ยังออกเดินเท้า ขึ้นฝั่งดิน รำถุงยังชีพ ไปมอบให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ตามบ้าน ด้วย

error: Content is protected !!