วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

Ranger Delivery

02 พ.ค. 2020
221

 

“นักรบชุดดำ เดลิเวอรี่” พา ถุงยังชีพ ข้ามน้ำ ข้ามเขา ….ไปหา เธอ!!!

“นักรบชุดดำจิตอาสา จากกองร้อยทหารพรานที่ 3501”หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 นำสิ่งของเครื่องอุปโภค – บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง ผลไม้ น้ำดื่ม ใส่รถ เดินทางจาก บ้านท่าสองยาง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ไปยัง ท่าข้ามบ้านท่าสองยาง หมู่ที่ 9 บ้านสวนอ้อย ตำบลท่าสองยาง

แล้วลงเรือหางยาวขนาดเล็ก แล่นไปตามลำน้ำเมย ไปยัง ท่าเรือบ้านแม่เหว่

ก่อนจะเดินเท้า นำถุงยังชีพ ไปยังบ้านแม่เหว่ย หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสองยาง เพื่อมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภค – บริโภค ,หน้ากากอนามัย, เจลล้างมือ
ให้ชาวบ้านที่ ยากจน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง

พร้อมแนะนำการสวมหน้ากาก การใช้เจล. และการปฏิบัติตนตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด – 19 นอกเหนือจากเรื่องโรคไข้เลือดออก การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

error: Content is protected !!