วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

หัวหน้า ศปม.ตรวจSuperMarket

02 พ.ค. 2020
396

 

“บิ๊กกบ” ออกตรวจ ซุเปอร์มาเก็ต ของห้างดัง ย้ำให้ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดฯ เคร่งครัด หลัง ศบค. ให้ผ่อนปรน 3 พค.นี้

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ตรวจห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน และห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาชิดลม เขตปทุมวัน

ตามที่รัฐบาลได้มีมิติให้มีการผ่อนปรนมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 บางประการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด

รวมทั้งมีการรักษาระยะห่างระหว่างกัน (Social Distancing) เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 พร้อมด้วย

ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรุงเทพมหานคร
เพื่อกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรการในการป้องกันโรคระบาดโควิด-19 พร้อมสั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความเข้มข้นในการกวดขันการปฏิบัติ

พ.อ.หญิงฉัตรรพี พูนศรี โฆษกกองบัญชาาการกองทัพไทย เปิดเผยว่า โดยจัดชุดตรวจการดำเนินการของห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามข้อกำหนด ซึ่งออกตามความในมาตรการ 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กำหนดโดยเคร่งครัด ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค

หากตรวจพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือการกระทำความผิด ให้พิจารณาดำเนินการตามบทลงโทษที่กฎหมายกำหนด

รวมทั้งให้ประสานผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการในพื้นที่เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ เน้นย้ำ และกวดขันให้ปฏิบัติตามมาตาการป้องกันโรคโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ พลเอก พรพิพัฒน์ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19

error: Content is protected !!