วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

“น้องถาดหลุม” advance

01 พ.ค. 2020
270

 

ทีมทอ. พัฒนา Robot หุ่นยนต์พยาบาล สู้CoViD-19 ให้ฉลาดขึ้น

“น้องถาดหลุม” ได้รับการพัฒนา
โดย โมเดล AA​นี้ จะมี2แบบ คือ
AA1 ลำเลียงส่งยา/อาหาร/เสื้อผ้า/สิ่งของ….ด้วยการเคลื่อนที่ อัตโนมัติ

AA2 ลำเลียงส่งยา/อาหาร/เสื้อผ้า/สิ่งของ….ด้วยการเคลื่อนที่และวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ

โดยพัฒนา ให้สามารถเลือกห้อง ที่จะส่งของได้เอง โดย นำ A2 มา upgrade เป็น AA ได้

สามารถ ประยุกค์ ใช้ ในการ เข้า พื้นที่เสี่ยง/ห้องกักเชื้อ
และ การserviceในtankfarm และ การลำเลียงส่งitemsตามจุดซ่อมบำรุง
ฯลฯ

error: Content is protected !!