วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

วันกลับบ้าน

01 พ.ค. 2020
264

 

“พลทหาร” ร.29
อำลา ทุ่งลาดหญ้า กลับบ้าน
“ผู้พัน” จัดรถไปส่ง พร้อมหนังสือรับรองผ่าน โควิดฯ และแมสก์-เจล-ของที่ระลึกหน่วย

พลตรี ฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ได้มอบหมายให้ ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 9 ได้ดำเนินการ ตามสั่งการ ของ พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก , แม่ทัพภาคที่ 1 และผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ที่ให้หน่วยขึ้นตรงของกองทัพบก ได้ประกอบพิธีอำลาชีวิตราชการ อย่างสมเกียรติ ให้พลทหารกองประจำการรุ่นปี 2561 ผลัดที่ 1 ที่ ครบกำหนดปลดประจำการ

ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 และดำเนินการส่งพลทหาร กลับถึงบ้านด้วยความปลอดภัย

โดย พันเอก วินิจ สว่างเนตร ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 29 ได้จัดรถยนต์โดยสาร แบบเช่าเหมาคัน พร้อมนายทหารควบคุม เพื่อส่งน้องๆ พลทหาร ผู้ซึ่งเป็นผู้เสียสละรับใช้ ประเทศชาติและประชาชน ให้กลับภูมิลำเนา ทั้ง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงจังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี และในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น จังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์

ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาด และการปฏิบัติตาม พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

ซึ่งหน่วยได้มีการคัดกรอง โดยการวัดอุณหภูมิ แจกจ่ายหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ ก่อนการเดินทางกลับ

พร้อมทั้งได้จัดทำ “หนังสือรับรองทหารกองหนุนเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อกลับภูมิลำเนา” สำหรับให้กำลังพลได้แสดงต่อเจ้าหน้าที่คัดกรอง ในระหว่างการเดินทาง

และ เมื่อกลับถึงภูมิลำเนาแล้ว ได้เน้นย้ำให้กำลังพลทุกนาย ให้ปฏิบัติตาม ประกาศและคำสั่งคณะกรรมการป้องกันโรคติดต่อ ของแต่ละจังหวัด อย่างเคร่งครัด รวมถึงให้นำประสบการณ์และแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ที่ปฏิบัติอยู่ภายในหน่วย ไปเป็นแนวทางในการป้องกันตนเอง และประชาสัมพันธ์ให้กับครอบครัว ตลอดจนบุคคลใกล้ชิดได้รับทราบ เพื่อพื้นที่ให้ชุมชนของตน ได้ปลอดภัยจากการติดเชื้อ ไวรัส Covid-19

error: Content is protected !!