วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

ติดไฟ ทั่วชายแดน!

01 พ.ค. 2020
711

 

“บิ๊กแดง” สั่ง ชายแดนทุกด้าน ติดตั้งระบบส่องสว่าง ช่วยตรวจการณ์…หลัง ชายแดนไทย-มาเลเซีย ทัพภาค4 ทำแล้ว …. เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ สกัดกั้น การลักลอบเข้าเมือง-สิ่งผิดกม.-ยาเสพติด


พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก ทบ. เผยว่า พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานการประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก

สำหรับกองกำลังชายแดนของกองทัพบก ที่ยังคงปฏิบัติภารกิจ เฝ้าตรวจ ป้องกันชายแดน จัดระเบียบพื้นที่ แก้ไขปัญหาความมั่นคงและประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านตามพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พลเอก อภิรัชต์ ได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมาย มีขั้นตอนการปฏิบัติที่รัดกุม เหมาะสม ให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ มีความระมัดระวัง เพื่อให้เกิดความปลอดภัย

โดยเฉพาะในเรื่องการสกัดกั้นยาเสพติด เน้นการประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่และสำนักงาน ป.ป.ส.

และจากการที่ พลเอก อภิรัชต์ตรวจเยี่ยมกองทัพภาคที่ 4 พร้อมให้ดำเนินการติดตั้งระบบไฟส่องสว่างตามแนวเขตแดนไทย- มาเลเซีย ทั้งทางบกและทางน้ำ ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วนั้น พลเอก อภิรัชต์ ได้มอบให้ทุกกองทัพภาคพิจารณาดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวในทุกพื้นที่ชายแดน เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันพื้นที่และเป็นประโยชน์ในการตรวจการณ์ ต่อไป

error: Content is protected !!