วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

“บิ๊กตู่” คุยโทรศัพท์ กับ นายกฯอินเดีย

01 พ.ค. 2020
401

 

“บิ๊กตู่”ขอความร่วมมือในการส่งออก ยา-เวชภัณฑ์ ให้ไทย พร้อมให้กำลังใจกันและกัน ในการสู้CoViD-19 ฝากดูแล คนไทย ในอินเดีย และ คนอินเดีย ในไทย

วันนี้ ทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า เมื่อ เวลา 12.45 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม หารือทางโทรศัพท์กับ นายนเรนทร โมที นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอินเดีย เกี่ยวกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ ห้องโดมทอง ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

พลเอกประยุทธ์ กล่าว ยินดีที่ได้มีโอกาสหารือกับนายกรัฐมนตรีอินเดียเพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ และการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อรับมือกับการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019

โดยประเทศไทยได้ดำเนินมาตรการอย่างเข้มแข็ง เพื่อยับยั้งการระบาด โดยเป็นความร่วมมือกันอย่างจริงจังของทุกภาคส่วน จนส่งผลให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคมีแนวโน้มที่ดีขึ้น

อย่างไรก็ดี รัฐบาลยังคงมาตรการดังกล่าวต่อไป

ทั้งนี้ พลเอกประยุทธ์ พร้อมร่วมมือกับอินเดียด้านยาและเวชภัณฑ์ รวมทั้งด้านการวิจัยและพัฒนา และพร้อมยืนยันจะดูแลชาวต่างชาติในไทยอย่างดีที่สุด

พลเอกประยุทธ์ ชื่นชมที่อินเดียดำเนินมาตรการอย่างรอบด้าน เด็ดขาด ในการรับมือกับการระบาดครั้งนี้

และเชื่อมั่นว่า ภายใต้การดูแลของนายกรัฐมนตรีอินเดีย สถานการณ์จะอยู่ภายใต้การควบคุม

ตลอดจนชื่นชมบทบาทของอินเดียที่พร้อมให้ความช่วยเหลือ โดยเฉพาะในด้านยา ซึ่งอินเดียมีศักยภาพสูง ในการร่วมมือแก้ปัญหาระดับภูมิภาคมีการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน สมัยพิเศษ และการประชุมสุดยอดอาเซียนบวก3 สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคโควิด-19 ผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อหาทางออกสำหรับวิกฤตครั้งนี้ ซึ่ง

กลไกของอาเซียนจะเป็นช่องทางขยายความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับอินเดียได้ต่อไป

พลเอกประยุทธ์ เชื่อมั่นว่า หากทุกประเทศร่วมมือกัน เราจะสามารถรับมือกับวิกฤติการณ์ครั้งนี้ได้

นายกรัฐมนตรีอินเดียชื่นชมบทบาทของรัฐบาลไทยที่สามารถควบคุมตัวเลขผู้รับเชื้อได้ในระดับที่ส่งผลดีต่อแนวโน้มจำนวนผู้ติดเชื้อ

ทั้งนี้ ขอให้ไทยร่วมมือกับอินเดียเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในการแก้ไขปัญหาโควิด-19 สถานการณ์นี้ส่งผลกระทบต่อด้านสุขภาพ และเศรษฐกิจอย่างมาก เป็นความท้าทายที่สำคัญ
หวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยเร็ว

ขอขอบคุณ พลเอกประยุทธ์ ที่ดูแลคนอินเดียที่ติดค้างอยู่ในประเทศไทย

ขณะที่พลเอกประยุทธ์ ขอบคุณทางการอินเดียที่ดูแลคนไทยอย่างดีและช่วยอำนวยความสะดวกในการส่งกลับประเทศ

ในโอกาสนี้ พลเอกประยุทธ์ ขอให้อินเดียพิจารณาไม่ให้มาตรการ Lockdown มีผลกระทบต่อการขนส่งยา เวชภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการรักษาโรคโควิด-19 เนื่องจากอินเดียเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายยาที่สำคัญ

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีอินเดีย ได้ให้คำมั่นว่าพร้อมร่วมมือดูแลการส่งยาให้ไทยเพื่อเห็นแก่ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทั้งสองประเทศ และระหว่างผู้นำทั้งสองฝ่าย ไทยและอินเดีย ยืนยันที่จะมีความร่วมมืออย่างแน่นแฟ้นทางเศรษฐกิจ เพื่อฟื้นฟูพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจร่วมกันเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นภายหลังการระบาดของ โควิด -19

error: Content is protected !!