วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

ลา แม่ เข้า โรงเรียน!!

01 พ.ค. 2020
1062

นักเรียนนายสิบทบ.ใหม่ รายงานตัว แล้ว

น้องๆที่สอบเข้า เป็น นักเรียนนายสิบทหารบก (นนส.ทบ.)รุ่นที่ 24/63 ได้เข้ารายงานตัว แล้ววันนี้ เพื่อเริ่มต้นการเรียน การฝึกตามปกติ

โดยทุกอย่าง ยึดมาตรการป้องกันเชื้อโรค เป็นสำคัญ

โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 ของโรงเรียน

โดยในสถานที่รับรายงานตัวไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้า

:รร.นายสิบทหารบก

error: Content is protected !!