วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

“สมเด็จพระราชินี” ทรงตัดเย็บหน้ากากผ้า ต้นแบบ เพื่อนำไปตัดเย็บ แจกจ่าย กำลังพล ทม.รอ. และประชาชน…โดยมี “พระเจ้าอยู่หัว” ทรงเป็นกำลังใจ … พร้อมทอดพระเนตร การทำเจล และ สกรีน ถุงผ้า ของหน่วยในพระองค์

 

www.royaloffice.th เผยแพร่ภาพ……
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
ทรงเย็บหน้ากากผ้า สำหรับเป็นตัวอย่างให้ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ นำไปผลิตเพื่อพระราชทาน แก่ข้าราชบริพารและ ราษฎร ที่ได้รับความเดือดร้อน

รวมทั้ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จฯเป็นการส่วนพระองค์ ทอดพระเนตรโครงการพระราชทานความช่วยเหลือประชาชน ในความรับผิดชอบของ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ณ กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ทรงทอดพระเนตรการสาธิตทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ โดยวิทยากรกระบวนการ หลักสูตร Cloning โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน และขั้นตอนการทำเจลแอลกอฮอล์ สูตรของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

การทำ Silk Screen ลงบนผ้า เพื่อนำมาเย็บเป็นถุงผ้าพระราชทาน ที่จะนำมาบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค พระราชทานแก่ราษฎร

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงใส่พระราชหฤทัยในสุขทุกข์ของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง ทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญ ที่จะดูแลประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนให้ได้มากที่สุด

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ยากลำบาก เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ซึ่งเริ่มรุนแรงขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นั้น

วันนี้ วันคล้ายวันราชาภิเษกสมรส ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ที่มา เว็บไซต์ หน่วยราชการในพระองค์ : www.royaloffice.th
เพจ:โบราณนานมา

error: Content is protected !!