วันพุธ, 4 สิงหาคม 2564

“พี่แอ๊ด คาราบาว” เยือน กองทัพเรือ

30 เม.ย. 2020
447

 

มอบสิ่งของ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ “เสธ.ทร” ส่งต่อให้ รพ. และ จนท.ของ กองทัพเรือ ในการทำหน้าที่ดูแลประชาชน จากโควิดฯ


พลเรือเอก สิทธิพร มาศเกษม เสนาธิการทหารเรือ และผู้อำนวยการศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19 กองทัพเรือ รับมอบสิ่งของ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จำกัด กลุ่มรวมพลังสองล้อฆ่า COVID19

นำโดย “แอ๊ดคาราบาว”ยืนยง โอภากุล บริษัทสิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทอัลทรามารีน จำกัด

เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองทัพเรือในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ ในพื้นที่วังนันทอุทยาน

ในนาม กลุ่มรวมพลังสองล้อฆ่า COVID19 นำโดยคุณ ยืนยง โอภากุล (แอ๊ดคาราบาว) มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ ชุด PPE. Face shield หน้ากากอนามัย เจลแอลกกอฮอล์ และกล่องอะคลิลิคป้องกันการติดเชื้อ

โดยศูนย์ตอบโต้ฯ จะมอบให้กรมแพทย์ทหารเรือ และศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โควิด 19พื้นที่สัตหีบ กองทัพเรือ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

จากสถานการณ์ในปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 และรัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน พุทธศักราช 2548 เพื่อควบคุมสถานการณ์ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีโดยทั่วไปอยู่ในขณะนี้

ในส่วนของ กองทัพเรือ ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงกองทัพเรือ หรือ ศปม.ทร. โดยมีผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ และมีศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโควิด 19 กองทัพเรือที่มีเสนาธิการทหารเรือเป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ ให้สนับสนุนงานของ ศปม.ทร. เพื่อรองรับมาตราการ และให้การสนับสนุนรัฐบาล และเต็มกำลังความสามารถ

error: Content is protected !!