วันพุธ, 4 สิงหาคม 2564

“เมล็ดพันธุ์ผัก พระราชทาน”

30 เม.ย. 2020
253

 

“ผบ.พล.ร.9” มอบ ให้ พลทหารกองประจำการ ที่ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพด้านเกษตรกรรม ในโครงการ “ทหารพันธุ์ดี” และ ปลดประจำการ กลับบ้าน วันนี้ … เอาไปปลูก ทำสวน หาเลี้ยงชีพ

พลตรี ฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 เป็นประธานมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทหารกองประจำการที่ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพด้านเกษตรกรรมในโครงการ “ทหารพันธุ์ดี” (รุ่นที่ 2) ในพื้นที่ กรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่ 9 ซึ่งเป็นพลทหารกองประจำการผลัดที่จะปลดประจำการ ที่มีความสนใจ จำนวนทั้งสิ้น 80 นาย เพื่อให้ทหารกองประจำการนำองค์ความรู้จากการฝึกอบรม กลับไปใช้ยังภูมิลำเนาของตนเองภายหลังจากปลดประจำการให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

ที่ อาคารสโมสร กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์

สำหรับเมล็ดพันธุ์พระราชทานที่มอบให้กับทหารกองประจำการนั้น กำลังพลแต่ละนายจะได้รับเมล็ดพันธุ์ผัก จำนวน 11 ชุด ชุดละ 10 ชนิด อาทิ ถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร เบอร์ 1 ถั่วฝักยาวลายเสือจักรพันธ์ เบอร์ 1 มะเขือเทศ คะน้า ถั่วพู มะเขือเปราะพวงหยกจักรพันธ์ พริกขี้หนู เป็นต้น

พล.ต.ฐกัด กล่าวว่า กองพลทหารราบที่ 9 ได้ดำเนินตามพระราชดำริของใต้ฝ่าละอองพระบาท ที่ต้องการให้ทหารกองประจำการนำความรู้ด้านเกษตรแบบอินทรีย์ไปใช้ในพื้นที่ของตนเอง ภายหลังจากปลดประจำการ เพื่อเป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน เพิ่มรายได้จากการจำหน่ายผลผลิต

ซึ่งเมื่อมีผลผลิตมากขึ้นก็สามารถนำมาแลกเปลี่ยนกัน ภายในหมู่บ้านหรือชุมชุม อันจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคี ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ต่อไป

ทั้งนี้กำลังพลของกองพลทหารราบที่ 9 มีความปลาบปลื้มเป็นล้นพ้นที่ใต้ฝ่าละอองพระบาท ได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเมล็ดพันธุ์พืช เพื่อมอบให้ทหารกองประจำการที่ผ่านการฝึกอบรมดังกล่าว ตลอดจนสร้างความปลื้มปิติให้กับทหารกองประจำการและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้

error: Content is protected !!