วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

พา”น้องพลทหาร” กลับเยี่ยมบ้าน เยี่ยมครอบครัว

30 เม.ย. 2020
667

 

เพราะสถานการณ์โควิดฯ ทำให้ กอฃทัพ ไม่ได้ปล่อยให้ น้องๆพลทหาร ลากลับบ้าน…. แต่เพราะรู้ว่า พลทหาร คิดถึง และเป็นห่วงครอบครัว

งานนี้ พล.ต.จิรวัฒน์ จุฬากุล ผบ.มทบ.32 ลำปาง มอบหมายให้ พ.อ.เมธา ณ พิกุล รอง เสธ.มทบ.32 เป็นผู้แทน พา “พลทหารพงษ์ศักดิ์ สุขใจ” ได้กลับบ้าน มาเยี่ยมบิดา-มารดา และครอบครัว ที่บ้านพร้าว ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง

พร้อมมอบถุงยังชีพ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อีกทั้งเป็นการแสดงความห่วงใยของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อทหารชั้นผู้น้อย. ซึ่งเมื่อได้มาเยี่ยมเยียนแล้ว ทำให้ผ่อนคลายความกังวลและความคิดถึงได้อย่างมาก

: กองทัพภาค3

error: Content is protected !!