วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

Grab Soldier แจกทั้งข้าว​ ทั้งนมเด็ก

30 เม.ย. 2020
284

 

กองพลทหารราบที่ 6 โดย กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 จัดขบวนรถจักรยานยนต์ Grab Soldier นำข้าวกล่อง น้ำดื่มเข้าแจกจ่าย พี่น้องประชาชนถึงบ้าน พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด รวมทั้งได้ดำเนินการจัดหานมกล่อง ไปแจกจ่ายให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ เนื่องจากบางครอบครัวผู้ปกครองไม่ได้ไปทำงานขาดรายได้ ต้องประหยัดจึงทำให้น้องๆ ไม่มีนมดื่มเหมือนในช่วงที่ยังเปิดการเรียน

พล.ต.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 ได้มอบหมายให้หน่วยขึ้นตรงนำรถครัวสนามมาทำอาหารเพื่อแจกจ่ายประชาชน และผู้ยากไร้ รวมทั้งยังมีดำริให้แต่ละหน่วยได้ นำนมกล่อง ไปแจกจ่ายให้กับเด็กๆ เยาวชน ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง และเพื่อพัฒนาการทางด้านสุขภาพที่ดีของเด็กและเยาวชนด้วย

การจัดหานมในครั้งนี้ หน่วยได้ดำเนินการประสานซื้อนมจากสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมจังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นการสนับสนุนกลุ่มผู้เลี้ยงโคนม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด

error: Content is protected !!