วันศุกร์, 12 สิงหาคม 2565

เอาไป แปะฝาบ้าน !!

29 เม.ย. 2020
417

เอาไป แปะฝาบ้าน !!
ไว้ระลึก ถึง วัน เวลา ในค่ายทหาร
ว่า ครั้งหนึ่งในชีวิต
เคย รับใช้ชาติ
เคย สวมเครื่องแบบทหาร
เคย ทำหน้าที่ของลูกผู้ชาย
แปรสภาพ จาก “ทหารกองประจำการ”
เป็น “ทหารกองหนุน”

ใบประกาศเกียรติคุณ แห่งความเสียสละ เป็นผู้มีความประพฤติดี อยู่ในกฎ ข้อบังคับ ตามแบบธรรมเนียมทหาร

พันเอก พีรพงศ์ วัลลภาทิตย์ รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 5 ทำพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณทหารกองประจำการ, บัตรทหารผ่านศึก และสมุดประจำตัวของ “ทหารกองหนุน” ที่ผ่านการเป็นทหารกองประจำการ หรือ ใบสด.8 ให้แก่พลทหาร ที่ปลดประจำการ ที่ ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ในส่วนของหน่วยขึ้นตรงกองบังคับการกรมทหารราบที่ 5 จำนวน 78 นาย ที่จะปลดประจำการเป็นทหารกองหนุน ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2463

เพื่อเป็นสัญลักษณ์ ถึงการที่พลทหาร ได้อุทิศเวลาเข้ารับราชการ เป็นทหารกองประจำการ ด้วยความเสียสละ และเป็นผู้มีความประพฤติดี อยู่ใน กฎ ข้อบังคับตามแบบธรรมเนียมทหาร จนครบกำหนดปลดออกจากกองประจำการ

ทั้งนี้ ยังให้น้องๆทหารกองประจำการ ได้เขียน และแสดงความรู้สึกต่อหน่วย ด้วย

error: Content is protected !!