วันศุกร์, 6 สิงหาคม 2564

” Grab Soldier” ทหารอิสาน แว้น !! ส่งข้าวกล่อง ถึงบ้าน ผู้ยากไร้ และ คนแก่

29 เม.ย. 2020
443

 

กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 (ร.16พัน1) ร้อยเอ็ด จัดทีม Grab Soldier นำอาหารกล่อง น้ำดื่ม ไปแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่อยู่อาศัย เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน ในพื้นที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

โดยนำอาหาร ที่ส่วนราชการ ,เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด กิ่งกาชาด ภาคเอกชน ร่วมมือกันจัดทำ ในโครงการ “ร้อยเอ็ดปันน้ำใจ ไทยช่วยไทยต้านภัยโควิด “

โดยแจกข้าวกล่องให้กับพี่น้องประชาชน ที่ ลานสาเกตนคร จังหวัดร้อยเอ็ด

แต่เพราะ ยังมีกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้บางส่วนไม่สามารถเดินทางมารับได้ การจัดรถจักรยานยนต์นำอาหารไปส่ง ก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนได้

error: Content is protected !!