วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

“แม่ทัพเดฟ” ล่องเรือ แม่น้ำ สุไหงโก-ลก ตรวจการวางกำลังชายแดน ไทย-มาเลเซีย ป้องกันการข้ามแดนผิดกม. พร้อม เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่

29 เม.ย. 2020
392

 

พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค 4/ ผอ.รมน.ภาค 4 และ พลตรีศานติ ศกุนตนาค ผบ.พล.ร.5ลงพื้นที่ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการคัดกรองเฝ้าระวัง ควบคุมเชื้อไวรัสโควิด-19 จากบุคคลที่เดินทางผ่านเข้ามาจากประเทศมาเลเซีย

หลังจากที่รัฐบาลไทยได้อนุญาตให้คนไทยกลับเข้าประเทศผ่านจุดผ่านแดนถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้ง 5 ด่าน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา

ซึ่งมียอดผู้เดินทางผ่านด่านศุลกากรสุไหงโกลก จำนวนทั้งสิ้น 1,955 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 29 เม.ย.63)

แม่ทัพภาคที่ 4 พบปะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความอดทนไม่ประมาท เน้นความปลอดภัยสูงสุด

นอกจากนี้ยังได้พบปะให้กำลังใจพี่น้องประชาชนเดินทางมาจากประเทศเพื่อนบ้าน ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าในการปฏิบัติตัว ก่อนจะส่งตัวไปยังศูนย์คัดกรองโรคต่อไป

และได้เดินทางต่อไปยังท่าข้ามกัวลอต๊ะ ตำบลนานาค อำเภอตากใบ นราธิวาส พบปะ ตรวจเยี่ยมชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ของหน่วย ในการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย ผ่านช่องทางท่าข้ามธรรมชาติ

รวมทั้งได้ตรวจสอบจุดติดตั้งไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน ตามนโยบายของผบ.ทบ. เพื่อสอดส่องบุคคลที่อาจจะลักลอบเข้ามาผ่านพรมแดนประเทศเพื่อนบ้านเข้ามา

พร้อมกำชับให้กำลังพลปฏิบัติตามแผนสกัดกั้นตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวด

พร้อมกันนี้ยังได้มอบสิ่งของอุปโภค เพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจแก่ เจ้าหน้าที่อีกด้วย

ก่อนจะล่องเรือสำรวจช่องทางธรรมชาติริมแม่นำ้สุไหงโก-ลก ซึ่งตลอดระยะทาง กว่า 30 กิโลเมตร ได้มีการวางกำลังสกั้ดกั้นแนวชายแดนไทย -มาเลเซีย ตลอด 24 ชม.

แม่ทัพภาคที่ 4 และคณะ เดินทางต่อมายังวัดชลธาราสิงเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ถวายสังฆทาน มอบถุงยังชีพและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 100 ชุด

เพื่อเป็น ขวัญกำลังใจของพระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 โดยมามอบกำลังใจ และกำชับให้ดูแลสุขภาพ ป้องกันตัวเองตามมาตราการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้

error: Content is protected !!