วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

ด่าน ทะเล

29 เม.ย. 2020
346

 

“แม่ทัพภาค4” ตรวจชายแดน เลียบทะเล สตูล เยี่ยมฐานทหาร -ตชด. ที่วางกำลัง ป้องกัน การลักลอบเข้าเมืองผิดกม. ไม่ผ่านการคัดกรองโรค CoViD-19

พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามแนวชายแดน และตรวจระบบการคัดกรองคนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซีย ในพื้นที่เขตชายแดนฝั่ง ที่หาดทรายยาว ต.ตันหยงโป อ.เมือง จ.สตูล

โดยได้ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดเฝ้าตรวจแนวชายแดนกำลัง ของหมวดปืนเล็ก (มว.ปล.)ที่ 3 ร้อย.ร.5021 ซึ่งทำหน้าที่ป้องกันแนวชายแดน เฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามแนวชายแดนทางฝั่งทะเล จ.สตูล

ซึ่งหลังจากมีการเปิดด่านให้มีการเดินทางกลับประเทศของคนไทยในมาเลเซีย

โดยแม่ทัพภาค 4 ได้นั่งเรือตรวจสอบเส้นทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จากท่าเทียบเรือบ้านกลาง ต.ตันหยงโป อ.เมือง จ.สตูล ถึง ท่าเทียบเรือประมง (ท่าแพหลวง) ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล พร้อมตรวจเยี่ยม
การปฏิบัติงานเฝ้าตรวจของ ชฝต.4301(ตชด.)

จากนั้นจึงเดินทางไปยังท่าเทียบเรือตำมะลัง (ท่าเรือเฟอร์รี่) ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดคัดกรองท่าเรือตำมะลัง ตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ พูดคุยทำความเข้าใจกับผู้เดินทางกลับเข้ามา ถึงแนวทางการคัดกรองโรคตลอดจนการปฏิบัติตัวที่ทุกคนต้องกักกันตัวเป็น เวลา 14 วัน

โดยส่วนใหญ่ผู้เดินทางผ่านเข้ามาทางด่านตำมะลัง เป็นแรงงานประมง ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ใน จ.ตรัง

ก่อน ที่แม่ทัพภาคที่ 4 จะได้มอบสิ่งของ อุปกรณ์ป้องกันตัวเองให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ทำหน้าที่คัดกรองประจำด่าน พร้อมเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมอย่างเคร่งครัด และดูแลระมัดระวังตนเองให้ปลอดภัย

error: Content is protected !!