วันศุกร์, 12 สิงหาคม 2565

“บิ๊กตู่” สั่งเหล่าทัพ ช่วยเกษตรกร ทั้งการขนส่งผลผลิต ไปขาย-แลกเปลี่ยน และ ใช้พื้นที่ทหาร เป็นตลาดกระจายสินค้า ชื่นชม ทอ.ใช้C-130 “ขนข้าวชาวนา เปลี่ยนปลาชาวเล”

 

พลเอกประยุทธ์ สั่งการในที่ประชุมสภากลาโหม ให้การสนับสนุนการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร

โดยขอขอบคุณ กองทัพอากาศ ที่สนับสนุนอากาศยาน ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรตามโครงการ “ขนข้าวชาวนา เปลี่ยนปลาชาวเล”

และขอให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ รวมทั้ง ตร.ในแต่ละท้องที่พิจารณาใช้ศักยภาพของหน่วย บูรณาการการทำงานร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ช่วยเหลือเกษตรกรในแต่ละภูมิภาค ขนส่งกระจายผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ
โดยเฉพาะผลไม้ตามฤดูกาลไปยังภูมิภาคต่างๆ

รวมทั้งใช้พื้นที่หน่วยทหาร สนับสนุนเป็นตลาดกระจายสินค้าไปยังชุมชนต่างๆได้ซื้อหาบริโภคกัน

error: Content is protected !!