วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

ขอให้อดทน!!

 

“โฆษกกลาโหม” นำทีม ปรบมือให้กำลังใจ น้องๆพลทหาร 5,821 นาย ที่สมัครใจ อยู่ต่อ และ ขอบคุณ น้องๆพลทหาร 40,612 นาย ที่เสียสละ มาทำหน้าที่ ก่อนจะปลดประจำการ

ชี้ ทหารต้องอดทน เพราะงานจะมากขึ้น เพราะกำลังพลทหาร ลดลง1 ใน4
แถมเลื่อนเกณฑ์ทหาร เผย “บิ๊กตู่” ขอบคุณ และยกพลทหารเป็นกำลังหลักของประเทศด้านความมั่นคงในภาวะวิกฤต

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กลาโหม เปิดเผยหลังประชุมสภากลาโหม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรมว.กห. ได้รับทราบรายงานสถานภาพทหารกองประจำการของทุกเหล่าทัพ ที่จะปลดประจำการใน 1 พ.ค. 63 จำนวน 40,612 นาย โดยมีพลทหารสมัครใจรับราชการต่ออีก 1 ปี จำนวน 5,827 นาย ในห้วงของการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ที่กห.จำเป็นต้องเลื่อนกำหนดการตรวจเลือกทหารออกไป 2 เดือน เป็น ก.ค.63

โดยตั้งแต่ 1 พ.ค.63 จะมีกำลังทหารประจำการในทุกเหล่าทัพ คงเหลือปฏิบัติหน้าที่จริงอยู่ 3 ใน 4 ของทั้งหมด ซึ่งทุกเหล่าทัพจำเป็นต้องเฉลี่ยทหารประจำการที่เหลืออยู่ไปปฏิบัติหน้าที่ให้ครอบคลุมในทุกภารกิจที่เกี่ยวข้อง

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม.และ รมว.กห. ได้แสดงความขอบคุณกำลังพลของทุกเหล่าทัพในการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจหลักป้องกันประเทศและรักษาความมั่งคง รวมทั้งสนับสนุนรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนแก้ปัญหาวิกฤตของชาติ ทั้งการแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปัญหาวิฤตภัยแล้ง ปัญหาภัยพิบัติจากธรรมชาติ รวมทั้งปัญหาวิกฤตจากโรคอุบัติใหม่ที่กำลังเกิดขึ้น

และ ได้แสดงความชื่นชม รวมทั้งขอขอบคุณและส่งความปรารถนาดีมายังพลทหารทุกนาย โดยเฉพาะน้องๆ พลทหารที่จะปลดประจำการและที่สมัครใจรับราชการต่อ ที่ได้ทำงานหนักร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันที่ผ่านมา โดยย้ำว่าพลทหารทุกนาย ถือเป็นกำลังหลักของประเทศและกองทัพ ที่หมุนเวียนกันเข้ามาทำหน้าที่ในภารกิจสำคัญของประเทศด้านความมั่นคงต่อเนื่องกันไป

พร้อมทั้งเชื่อมั่นว่าพลทหารทุกคนที่จะปลดประจำการ ได้ผ่านการฝึกอบรมวินัยและอาชีพ มีจิตสาธารณะในการกลับไปทำหน้าที่ผู้นำครอบครัวและสังคมที่ดี โดยสามารถประกอบอาชีพเป็นกำลังหลักของภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมได้ในอนาคต

สำหรับกำลังพลที่ยังประจำการอยู่ จำเป็นต้องร่วมกันทำหน้าที่เพิ่มขึ้นในภาวะวิกฤติของประเทศ

ขอให้อดทนและเป็นกำลังใจกับพลทหารทุกนาย และขอให้ผู้บังคับบัญชาดูแลสวัสดิภาพของกำลังพลในทุกระดับอย่างใกล้ชิด

กระทรวงกลาโหม ขอขอบคุณและให้กำลังใจน้องๆพลทหารทุกคน

พร้อมปรบมือ ให้กำลังใจ

error: Content is protected !!