วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

สั่ง ปรับ New Norm กองทัพ สั่ง จัดประชุมร่วมแพทย์ทหารไทย-จีนตกผลึก บทเรียน สู้CoViD-19

 

“บิ๊กตู่”ประชุมสภากลาโหม ผ่านVTC ครั้งแรก สั่งการกลาโหม เหล่าทัพ พร้อมรับมือ ภัยคุกคามใหม่ ในอนาคต หลังหมดCoViD-19 ชี้โลกเปลี่ยนแปลงไปแล้วกองทัพต้องปรับ New Norm ใหม่ /สั่งปลัดกลาโหม จัดประชุมร่วม แพทย์ทหารไทย-จีนตกผลึกบทเรียน สู้โควิดฯ / ขอบคุณกำลังพลทุกคนที่สนับสนุนรัฐบาลสู้โควิดฯและขอให้สนับสนุนการทำงานของศบค.-ศปม. ต่อไปอย่างเต็มที่ เพราะถือเป็นวิกฤตชาติ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม. ในฐานะประธานสภากลาโหม เป็นประธานการประชุมสภากลาโหม เป็นการประชุมด้วยระบบทางไกลผ่าน Video Tele Conference (VTC) ครั้งแรก โดยมีผู้บัญชาการเหล่าทัพและสมาชิกสภากลาโหมร่วมประชุม

พลโทคงชีพ ตันตระวานิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เผยว่า พลเอกประยุทธ์ สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมและ ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ดำรงความต่อเนื่องในการช่วยแก้ไขปัญหาโรคระบาดโควิดฯ
สนับสนุนศบค. และ ศปม. อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อความปลอดภัย ของประชาชน และความสงบเรียบร้อยของสังคม

รวมทั้งการดูแลประชาชนคนไทยที่กลับจากต่างประเทศโดยสั่งการให้มีมาตรการคัดกรองโรคที่คุมเข้ม
และยึดมาตรการการควบคุมโรคแห่งรัฐ

และสั่งการให้กองทัพเตรียมโรงพยาบาลสนามให้พร้อม ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้เพื่อรองรับคนไทยที่กลับจากมาเลเซีย และ ภาคแรงงาน

โดยให้ทำงานอย่างเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อความปลอดภัยของทุกคน

พลเอกประยุทธ์ยังสั่งการให้ใช้กลไกของศูนย์แพทย์ทหารอาเซียนในการรับมือโรคอุบัติใหม่ ทั้งในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

รวมทั้งได้สั่งการให้พลเอกณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม ร่วมกับเหล่าทัพ ในการจัดการประชุมแพทย์ทหารไทย และแพทย์ทหารจีน ขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ในการรับมือกับโรคระบาด โรคที่อุบัติใหม่ เพราะที่ผ่านมาถือว่าทางจีน สามารถรับมือกับCoViD-19 ได้ดี ในขณะที่ฝ่ายไทยก็ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการรับมือกับโรคอุบัติใหม่ในระยะยาว

นอกจากนี้ พลเอกประยุทธ์ ยังสั่งการให้กองทัพเตรียมพร้อมรับสภาวการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปโดยให้ทุกเหล่าทัพศึกษาเพื่อกำหนดบรรทัดฐานใหม่ หรือNew Norm ของกองทัพ ในการรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่โดยเฉพาะโรคที่อุบัติใหม่

พลเอกประยุทธ์ ยังได้กล่าวขอบคุณกำลังพลทุกคนทุกเหล่าทัพที่ได้สนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาเชื้อโรคโควิดฯ ซึ่งถือเป็นวิกฤติชาติอย่างเต็มความสามารถ

error: Content is protected !!