วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

ช่วยซื้อผลผลิตเกษตรกร ประกอบเลี้ยงสดใหม่ทุกมื้อ

29 เม.ย. 2020
172

 

จากสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งเป็นห้วงการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 ) พล.ร.11 โดย ร.111 พัน.2 ได้ดำเนินการจัดซื้อ ผลิตผลทางการเกษตร อาทิ มะละกอ, ผักบุ้ง,ถั่วฝักยาว ฯลฯ จากชุมชนเกษตรกร ในพื้นที่ ต.หนองไม่เเก่น อ.เเปลงยาว จว.ฉะเชิงเทรา เพื่อนำมาประกอบอาหารให้แก่ พลทหารกองประจำการ ซึ่งนอกจากทำให้กำลังพลได้ทานอาหารที่ใหม่ สด มีคุณภาพปราศจากสารพิษแล้ว ยังเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ใกล้หน่วย

ทั้งนี้​เป็นไปตามนโยบาย​ ผบ.ทบ.ให้หน่วยทหารทุกหน่วยของกองทัพบก ให้การช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบ อย่างเต็มขีดความสามารถโดยเฉพาะ การช่วยรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร ในพื้นที่ใกล้หน่วย ซึ่งประสบปัญหาเรื่องการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร ในห้วงเวลานี้

error: Content is protected !!