วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2565

สอน พลทหาร เรื่อง กล้วยๆ เพื่อเป็นอาชีพรองรับ เมื่อปลดประจำการ ทั้ง กล้วยหอม , กล้วยไข่ และกล้วยน้ำว้า ปลูกง่าย ดูแลง่าย

29 เม.ย. 2020
367

 

พันเอก วรยส เหลืองสุวรรณ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่2 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไม่ได้มีแค่ แปลงเกษตร ปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์ เช่น เป็ด ไก่ และ ปลา เพื่อใช้วัตถุดิบในการปรุงอาหารให้กับกำลังพล เพื่อเป็นสวัสดิการ และการลดค่าใช้จ่ายให้กับกำลังพลของหน่วย เท่านั้น

แต่ยังเป็นการฝึกอาชีพด้าน การเกษตรให้กับน้องๆ พลทหาร ด้วย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โดยได้ส่งเสริมให้มีการปลูกกล้วย เช่น กล้วยหอม , กล้วยไข่ และกล้วยน้ำว้า เพื่อเป็นผลไม้ร่วมในมื้ออาหารด้วย

​ในส่วนของผลผลิตที่เหลือจากความต้องการในการประกอบเลี้ยงให้กำลังพลแล้ว และได้นำออกมาจำหน่ายในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด

ให้ยึดหลัก ปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ บริเวณ หลังบ้านพักของกำลังพล เพื่อให้กำลังพลมีพืชผักที่สดสะอาดไว้รับประทานเอง เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการประกอบอาหาร

error: Content is protected !!